Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số dòng, giống Bơ trong nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 15/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số dòng, giống Bơ trong nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn”  do Viện nghiên cứu và Phát triển vùng chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Thạc sỹ Nguyễn Văn Lam. Thời gian thực hiện đề tài từ năm 2018 đến năm 2021.

Nội dung nghiên cứu của đề tài là: Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển cây bơ tại Lạng Sơn; Nghiên cứu xác định một số dòng, giống bơ chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Lạng Sơn; Hoàn thiện quy trình nhân giống và trồng thâm canh cây bơ phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng các mô hình nhân giống, vườn thực liệu, mô hình trồng mới thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa.

 Kiểm tra mô hình trồng bơ thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa

Hiện tại, đề tài đang triển khai mô hình trồng mới thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa với tổng diện tích trồng là 06 ha tại các huyện Bình Gia, Tràng Định, Lộc Bình và Đình Lập, gồm 6 giống: Booth 7, B3, Choquete, MC14, MC17, Jolio. Các giống này đã được Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng trồng thử nghiệm thành công ở một số tỉnh phía Bắc. Kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ sống của các giống đạt trên 90%, cây bơ có chiều cao trung bình 100 cm, đường kính gốc 5,3 cm. Cây sinh trưởng phát triển tốt.

 Cây bơ mô hình trồng thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia

Sau khi trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài. Đoàn kiểm tra đã đánh giá đề tài thực hiện theo đúng các nội dung, kế hoạch được phê duyệt. Đề nghị cơ quan thực hiện đẩy mạnh việc chăm sóc cây bơ, tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả của mô hình và thực hiện các nội dung của đề tài theo quy định.

Lý  Minh Nguyệt