Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến năm 2020 cho trên 100 cán bộ, giáo viên tại huyện Bắc Sơn

Ngày 22/6/2020, tại hội trường UBND huyện Bắc Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến cho trên 100 công chức, viên chức  có liên quan đến hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\DSC_2425.JPG

Báo cáo viên trình bày tại lớp tập huấn

 

Báo cáo viên trình bày tại lớp tập huấn là ông Lưu Bá Mạc – Trưởng Phòng quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. 

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến một số quy định về hoạt động sáng kiến như: Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND; Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN ngày 17/4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn các bước thực hiện sáng kiến gắn với thực tiễn tại cơ sở (Phân tích bối cảnh hiện tại, phát hiện vấn đề, nảy sinh giải pháp thay thế; thiết kế giải pháp mới (sáng kiến); Thử nghiệm, áp dụng trong thực tiễn; Thu thập và xử lý số liệu minh chứng; Đánh giá kết quả áp dụng, thử nghiệm; Kết luận,...) và hướng dẫn viết, trình bày bản mô tả sáng kiến theo mẫu tại Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN (Mục lục; Tóm tắt sáng kiến; Danh mục từ viết tắt; Danh mục bảng, biểu đồ; Lí do chọn sáng kiến, Mục tiêu sáng kiến, Phạm vi sáng kiến; Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn; Nội dung và những kết quả nghiên cứu của sáng kiến; Thảo luận, đánh giá kết quả thu được: Tính mới tính sáng tạo, khả năng áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực; Kết luận; Tài liệu tham khảo).

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\DSC_2423.JPG

Toàn cảnh các học viên tham dự lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, học viên đã tham gia trao đổi, thảo luận tích cực các nội dung liên quan đến hoạt động sáng kiến. Từ đó có thể vận dụng những kỹ năng cần thiết để thực hiện một một sáng kiến từ thực tiễn công tác, ứng dụng trong hoạt động chuyên môn tại đơn vị, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác./.

 

Nguyễn Ngọc Hưng