Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 14/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Phát triển một số giống cam, bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn” do Viện Nghiên cứu và phát triển vùng thực hiện. Dự án được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2017 - 2020).

Nội dung thực hiện của dự án là:

Điều tra, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, đất đai và thực trạng sản xuất cây ăn quả có múi (cam, bưởi) tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cam, bưởi chất lượng cao trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh để hoàn thiện quy trình sản xuất cam, bưởi tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng các mô hình tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn: Mô hình vườn giống gốc tại xã Đồng Ý; Mô hình trồng mới 02 ha cam, 02 ha bưởi theo hướng thâm canh tại các xã Tân Hương, Nhất Tiến, Đồng Ý và Chiến Thắng; Mô hình thâm canh tổng hợp bưởi, cam trong thời kỳ kinh doanh quy mô 01 ha cam và 01 ha bưởi tại xã Đồng Ý; Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ sản phẩm.

Kiểm tra mô hình trồng cam theo hướng thâm canh tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn

Sau gần 3 năm thực hiện, dự án đã cơ bản hoàn thành các nội dung nghiên cứu. Trong năm 2020, dự án tập trung chăm sóc cây trong các mô hình. Kết quả kiểm tra cho thấy, cây cam có chiều cao trung bình từ 1,5 - 2m, cây bưởi cao từ 2,2 - 2,5m. Các cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cam, bưởi cho các hộ nông dân tham gia thực hiện dự án. Hiện tại, cây sinh trưởng phát triển tốt, một số cây đã cho quả, cam có >10 quả/cây, bưởi có 3 - 5 quả/cây.