Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 02 Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh Lạng Sơn”

Trong tháng 5/2020, thực hiện các Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Hội đồng) của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại Sở Khoa học và Công nghệ, các Hội đồng đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 02 Dự án Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh Lạng Sơn.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\DSC_1751.JPG

Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện Dự án

“Xây dựng nhãn hiệu tập thể (NHTT) cho sản phẩm Măng Bát độ, huyện Hữu Lũng"

 

Các Dự án gồm: (1) Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể (NHTT) cho sản phẩm Nem nướng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”; (2) “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Măng Bát độ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”- do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng thực hiện.

Tại các buổi họp đánh giá kết quả thực hiện Dự án các thành viên Hội đồng đã nhận xét tập trung vào các nội dung: (1) Báo cáo kết quả thực hiện: Tổng quan các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ; Mức độ thực hiện về mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sự phù hợp của phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng; Tác động của kết quả đối với kinh tế, xã hội; Khả năng chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ; (2) Sản phẩm khoa học: Phân tích, đánh giá mức độ đầy đủ về chủng loại, số lượng, khối lượng và chất lượng sản phẩm so với hợp đồng đã ký kết; (3) Tiến độ thực hiện; (4) Kết luận chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ; (5) Các tồn tại và đề xuất hướng/biện pháp giải quyết.

 Đồng thời đánh giá về số lượng, khối lượng và chất lượng sản phẩm: (1) Báo cáo các chuyên đề: Thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặc sản; Nghiên cứu về chất lượng của sản phẩm; (2) Bản đồ vùng trồng đặc sản tương ứng; (3) Nhãn hiệu tập thể của Sản phẩm đặc sản; (4) Nhãn hàng hóa cho sản phẩm đặc sản; (5) Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; (6) Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm: Hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể Sản phẩm; (7) Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể Sản phẩm; (8) Văn bằng bảo hộ NHTT Sản phẩm; (9) Biển quảng cáo, giới thiệu về nhãn hiệu tập thể Sản phẩm; (10) Chương trình truyền thông giới thiệu về nhãn hiệu tập thể Sản phẩm; (11) Báo cáo tổng hợp kết quả sản phẩm thực hiện dự án; Báo cáo tóm tắt kết quả sản phẩm thực hiện dự án.

Trên cơ sở kết quả thực hiện của các Dự án, các Hội đồng đã thống nhất đánh giá kết quả: Các Dự án đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh và hợp đồng đã được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu đề ra. Trong thời gian thực hiện Dự án, các đơn vị chủ trì đã tích cực đẩy mạnh và thực hiện các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, khai thác nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm thông qua các chương trình, hội chợ giới thiệu sản phẩm... đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho người sản xuất về kiến thức, kỹ năng về sử dụng nhãn hiệu tập thể. Các dự án đã xây dựng được Nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản ở các địa phương và được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ. Thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể cho từng sản phẩm nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm bản địa mang nhãn hiệu tập thể trên thị trường; Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng người dân trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, chống các hành vi xâm phạm quyền; Góp phần đảm bảo đời sống cho người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội của sản phẩm đặc sản địa phương.

Với những kết quả đã đạt được của các Dự án và kết quả làm việc của các Hội đồng, 02 Dự án nêu trên đã được các Hội đồng thống nhất đánh giá, xếp loại “Đạt” và nghiệm thu. Đồng thời yêu cầu các chủ nhiệm Dự án hoàn thiện hồ sơ, đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Vy Thị Thúy

Post type
Hot