Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu đề tài: “Một số giải pháp phát triển bền vững giáo dục trung học cơ sở các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Một số giải pháp phát triển bền vững giáo dục trung học cơ sở các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030", do Thạc sĩ Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá đề tài thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, các nội dung của đề tài được thực hiện đầy đủ theo Thuyết minh đã phê duyệt qua cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu phù hợp, khoa học từ việc nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở khoa học bằng một số khái niệm về phát triển giáo dục nói chung và THCS nói riêng, cũng như một số yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững trong lĩnh vực giáo dục THCS trên các địa bàn xã, thị trấn biên giới tỉnh Lạng Sơn, đến việc điều tra khảo sát thực trạng giáo dục tại 21 trường THCS xã biên giới tỉnh Lạng Sơn. Qua đó nhóm nghiên cứu đã đề xuất 05 nhóm giải pháp và tổ chức thực nghiệm áp dụng một số giải pháp phát triển bền vững giáo dục THCS các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn tương đối phù hợp, có tính khả thi; tổ chức tập huấn triển khai áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng bền vững giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên tại 21 trường THCS xã biên giới và đánh giá hiệu quả. Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để cơ quan quản lý có hướng chỉ đạo phù hợp, sát thực tế, nhằm phát triển giáo dục tại các trường THCS xã, thị trấn biên giới, là cơ sở để  tham mưu  ban hành các cơ chế, chính sách đối với giáo dục THCS vùng biên giới trên địa bàn tỉnh.

Dựa trên những kết quả đã đạt được của đề tài, Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá đề tài có khả năng ứng dụng và nhân rộng vào công tác quản lý giáo dục và đào tạo tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và thống nhất nghiệm thu đề tài ở mức Đạt.

 

Lộc Mỹ Ngân
 

Post type
Hot