Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC2020

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2020”, là cuộc thi của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh giao cho Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh thuộc Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các trường Đại học tổ chức.

 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\y tuong khoi nghiep.jpg

Với mục đích tạo ra một sân chơi cho sinh viên, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo kiến thức thông qua quá trình trải nghiệm khởi nghiệp. Cuộc thi nhằm hướng tới những sinh viên có tố chất là doanh nhân khởi nghiệp tiềm năng, các dự án khả thi để hỗ trợ gọi vốn và ươm tạo. Thời gian diễn ra từ ngày 19/3/2020 đến ngày 15/10/2020.

Thông tin thêm về cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC2020 xem tại các link dưới đây:

          * Kế hoạch tổ chức: https://bit.ly/CiC2020

          * Tài liệu cho nhà tài trợ: https://bit.ly/ProposalCiC2020

          * Website: https://cic.itp.vn/

          * Fanpage: https://www.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/

          * Youtube: https://bit.ly/videoCiC2020

Hoàng Thị Hiên