Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới được ban hành về thép làm cốt bê tông

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN Ban hành” Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông” (QCVN 07:2019/BKHCN). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Description: Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa

Theo Thông tư này, kể từ ngày 01/6/2020, thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu thuộc các mã HS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 07:2019/BKHCN do Thông tư này ban hành (gồm: (1) Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng có các mã HS 7213.91.20 và 7213.99.20; (2) Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán có các mã HS 7214.20.31, 7214.20.41, 7214.20.51, 7214.20.61; (3) Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác có các mã HS 7215.50.91, 7215.90.10; (4) Dây của sắt hoặc thép không hợp kim có các mã HS  7217.10.22, 7217.10.33; (5) Dây bện tao , thừng, cáp, băng tết, dây treo và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép, chưa cách điện có mã HS 7312.10.91) đáp ứng các yêu cầu quy định tại QCVN 07:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thep làm cốt bê tông áp dụng các yêu cầu quy định tại QCVN 07: 2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Các quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư nêu trên có hiệu lực thi hành gồm: Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông; Điều 1 Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phạm Thị Thanh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
QCVN 13-2019-BKHCN VE THEP COT BE TONG.pdf 1.61 MB