Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số Quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Lạng sơn

Ngày nay, việc tiến hành chụp X-quang đã trở nên quen thuộc đối với người dân khi khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, việc chụp X-quang không hoàn toàn vô hại. Tia X-quang là bức xạ Ion hóa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe con người khi bị chiếu quá liều. Để đảm bảo an toàn, người dân cần lựa chọn chụp X-quang tại các cơ sở y tế đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\unnamed (1).jpg

Cán bộ Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm đang tiến hành kiểm định chất lượng máy X- quang tại một cơ sở Y tế trên địa bàn huyện Cao Lộc

Ngày 09/6/2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế. Theo đó, các cơ sở y tế sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán bệnh phải đảm bảo các quy định sau:

Thiết bị X-quang phải được kiểm định, hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên, định kỳ một năm một lần đối với thiết bị xạ trị, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình và định kỳ hai năm một lần đối với các thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày đưa vào sử dụng và kiểm định sau khi lắp đặt lại hoặc sửa chữa thiết bị. Chỉ những thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới được phép sử dụng trong chẩn đoán bệnh. Phòng đặt thiết bị bức xạ phải bảo đảm kích thước, thiết kế, che chắn bức xạ đảm bảo theo quy định, phía trên cửa ra vào phòng chụp X-quang phải lắp đặt biển cảnh báo tia X, đèn báo hiệu thời gian thiết bị đang hoạt động, gắn nội quy an toàn tại cửa ra vào phòng chụp. Cơ sở y tế phải tiến hành đo kiểm tra an toàn bức xạ xung quanh phòng chụp X-quang khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và đo kiểm tra định kỳ hằng năm, giá trị suất liều không được vượt quá 10 µSv/giờ trong phòng điều khiển, không vượt quá 0,5 µSv/giờ tại mọi vị trí bên ngoài phòng đặt thiết bị X -quang nơi công chúng đi lại, người bệnh ngồi chờ và các phòng làm việc lân cận. Trường hợp phòng đặt thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế nằm trong khu dân cư, liền kề nhà ở hoặc nơi làm việc phải bảo đảm suất liều bức xạ ở tất cả các điểm đo bên ngoài phòng đặt thiết bị bằng phông bức xạ tự nhiên. Tại phòng chụp X-quang phải được trang bị tạp dề cao su chì để che chắn cho nhân viên bức xạ, bệnh nhân, và người trợ giúp bệnh nhân khi chụp X-quang.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\images.jpg

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra cấp giấy phép sử dụng máy X-quang tại 1 cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nhân viên bức xạ làm việc tại phòng X-quang phải có chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm và phải được đào tạo về an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014, định kỳ ít nhất 03 năm một lần tổ chức đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ y tế. Cơ sở y tế phải trang bị liều kế cá nhân cho các nhân viên bức xạ y tế và thực hiện đo đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ y tế ít nhất 03 tháng một lần. Định kỳ hằng năm, phải tổ chức khám sức khỏe cho các nhân viên bức xạ y tế theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, bố trí để nhân viên bức xạ y tế không bảo đảm yêu cầu về sức khỏe theo quy định chuyển làm công việc khác không tiếp xúc với bức xạ. Các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế phải lập Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở trình Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt theo quy định và định kỳ tổ chức triển khai diễn tập kế hoạch ứng phó sự cố một năm một lần theo các tình huống giả định.

 Công tác kiểm định thiết bị chụp X-quang dùng trong y tế (X-quang tổng hợp và thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính) phải được thực hiện bởi tổ chức kiểm định được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp đăng ký hoạt động hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về kiểm định thiết bị chụp X-quang. Hiện nay, tại tỉnh Lạng Sơn đơn vị duy nhất được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp phép thực hiện là Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trên đây là một số Quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn tỉnh Lạng sơn. Việc thực hiện đúng các quy định góp phần bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng./.

Nguyễn Minh Huấn