Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến Nấm Hương

Trong thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn (Trung tâm UDPTKHCN ĐLCLSP) đã nghiên cứu và làm chủ công nghệ nhân giống, sản xuất một số loại nấm ăn trong đó có Nấm Hương.

Nhằm tiếp tục đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất, Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn (Trung tâm UDPTKHCN ĐLCLSP) tiếp tục thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ Nấm Hương tại vùng núi cao xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”  từ tháng 8 năm 2019. Qua đó, người dân có thể tiếp cận khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại vùng cao Mẫu Sơn.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ Nấm Hương tại vùng núi cao xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”

Để triển khai được dự án “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ Nấm Hương tại vùng núi cao xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”, Trung tâm UDPTKHCN ĐLCLSP đã phối hợp với Công ty TNHH Green Food Hà Nam triển khai xây dựng 01 mô hình nuôi trồng Nấm Hương tại xã Mẫu Sơn: Quy mô 40.900 bịch nấm với 02 hộ dân, 13 lán nuôi trồng nấm thương phẩm, diện tích 1.500m2 và 01 điểm chế biến sản phẩm với diện tích 200m2  tại thôn Khuổi Tẳng xã Mẫu Sơn. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm cho bà con nhân dân địa phương. Qua đó, để người dân được tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật và có thể xây dựng mô hình tại hộ gia đình. Ông Dương Trùng Lỉ, xã Mẫu Sơn, Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết có dự án sản xuất Nấm Hương, ông rất mừng và sẽ học tập, tiếp nhận kỹ thuật để phát triển tại hộ gia đình.

Nấm Hương được trồng trên vùng núi cao xã Mẫu Sơn

Ngoài ra, Trung tâm UDPTKHCN ĐLCLSP còn thực hiện xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nấm Hương Mẫu Sơn, đồng thời xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ cho sản phẩm Nấm Hương. Trong đó, Trung tâm UDPTKHCN ĐLCLSP đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến lựa chọn tem, nhãn mác và thống nhất quy chế sử dụng tem, nhãn mác cho sản phẩm Nấm Hương Mẫu Sơn. Bên cạnh đó, hoàn thiện, thủ tục hồ sơ đăng ký với Cục Sở Hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đối với việc xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nấm Hương Mẫu Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Thuân, Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Khi Hội làm vườn huyện Cao Lộc và Huyện Lộc Bình được giao đồng sở hữu nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nấm Hương Mẫu Sơn thì sẽ tiếp tục vận động bà con thực hiện theo đúng quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể, quy chế quản lý tem nhãn mác của sản phẩm Nấm Hương Mẫu Sơn. Từ đó góp phần giữ gìn danh tiếng cho sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Giám đốc Trung tâm UDPTKHCN ĐLCLSP chia sẻ bước đầu mô hình sản xuất Nấm Hương sinh trưởng, phát triển tốt tại khu vực Mẫu Sơn. Người dân địa phương rất phấn khởi và đón nhận mô hình. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục chuyển giao công nghệ cho người dân với hy vọng Nấm Hương sẽ là sản phẩm chủ lực để góp phần thu hút khách du lịch, tăng thu nhập cho người dân.