Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở x-quang y tế năm 2019

Screenshot 2020-01-13 07.50.47_0.png

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
Mau Bao cao (Dang tai tren Web).doc 87.5 KB