Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả Kiểm soát chất lượng sản phẩm hoa Hồi đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ tại tỉnh Lạng Sơn

Trong thời gian qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành thực hiện Kiểm soát chất lượng sản phẩm hoa Hồi đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ tại tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác của Cục Sở hữu trí tuệ thăm quan lò trưng cất tinh dầu hoa Hồi của Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn

Tổng số 26 cơ sở của 13 xã được kiểm soát tại các huyện: Chi Lăng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Tràng Định, Văn Lãng và Cao Lộc thuộc vùng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; hàng hoá được kiểm soát bao gồm: hoa Hồi khô và tinh dầu Hồi. Chi cục đã tiến hành lấy mẫu và mang đi thử nghiệm chất lượng, kết quả: Chất lượng tinh dầu hồi tại 02 xã Bình Phúc huyện Văn Quan và Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn (xã Nhân Lý huyện Chi Lăng) có chất lượng đạt yêu cầu theo quy định (Chỉ tiêu chính Trans–Anethol >  90,0% và Cis–Anethol < 1,0%). Đối với hoa Hồi khô: mẫu của 09/13 xã đạt chất lượng theo quy định; 04/13 có mẫu hoa Hồi khô không đạt chất lượng so với Quyết định đăng bạ chỉ dẫn địa lý sản phẩm hoa hồi. Chất lượng mẫu cao thấp không đồng đều tại địa bàn các xã khác nhau và theo mùa vụ.