Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP

Thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020”. Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 13/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Ban điều hành Dự án, với tư cách là quan sát viên đã phối hợp với Tổ chức NHO-QSCert thực hiện chương trình đánh giá chứng nhận sản phẩm rau phù hợp Tiêu chuẩn VietGAP cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Lộc và Hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp và dịch vụ Quảng Hồng.

 

Ông Trần Quốc Anh - Chi cục trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng triển khai các thủ tục, đánh giá cấp giấy chứng nhận cho bà con nông dân tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và dịch vụ Quảng Hồng

Các chuyên gia của Tổ chức NHO-QSCert đã tiến hành đánh giá lựa chọn vùng sản xuất; đánh giá về giống và gốc ghép, việc quản lý đất đai và giá thể, phân bón và chất phụ gia, nước tưới, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và hóa chất khác; thu hoạch và xử lý sau thu hoạch; ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm, quản lý và xử lý chất thải, đánh giá nội bộ, đánh giá hiện trường,… Sau khi đánh giá cảm quan và truy xuất hồ sơ, chuyên gia đã lần lượt đưa ra bằng chứng sự phù hợp trong việc tuân thủ quy định về sử dụng thuốc BVTV; công tác tập huấn cho xã viên về đảm bảo thời gian cách ly sau khi sử dụng thuốc BVTV, phân bón để thu hoạch, qua đó đưa ra kết luận: Việc sản xuất rau của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại dịch vụ Thành Lộc và Hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp và dịch vụ Quảng Hồng đã đáp ứng được các yêu cầu theo tiêu chuẩn VietGAP tuy còn một số điểm cần cải tiến.

Mô hình trồng rau VietGAP, rau an toàn

Trong quá trình để thực hiện đánh giá cấp giấy chứng nhận, bà con nông dân đã được tham gia các lớp tập huấn; cách thức sử dụng phân hữu cơ và các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học nhằm giảm thiểu lưu lượng tồn dư các độc chất, vi sinh vật gây hại. Nhờ đó, ý thức về đảm bảo ATVSTP trong mỗi người dân đã được nâng cao, tạo nền móng cho việc xây dựng thương hiệu và mô hình trồng rau VietGAP, rau an toàn.

Sản xuất rau quả theo quy trình VietGAP là hoạt động thiết thực để đảm bảo mục tiêu hoạt động, lợi ích của doanh nghiệp, HTX và xã viên. Đây cũng là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp, HTX không ngừng phát triển, từng bước mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm rau quả.

Nguyễn Thanh Xuân