Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với Đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 18-22/11/2019, Đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị đang quản lý, sử dụng đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

 

Kiểm tra đồng hồ đo nước (Ảnh minh họa: Nguồn Internet)

 

Số đơn vị được kiểm tra là 07 đơn vị: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; Chi nhánh cấp nước các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập. Theo số liệu báo cáo, tổng số đồng hồ đo nước là 48.992 chiếc đồng hồ nước lạnh đang được lắp đặt sử dụng để kinh doanh nước phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, các đồng hồ nước lạnh đều đã có phê duyệt mẫu và được kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng, trên nhãn đồng hồ thể hiện đầy đủ các thông tin theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. Các đơn vị kinh doanh đã thực hiện các quy định của nhà nước về đo lường trong quản lý, sử dụng phương tiện đo khi lắp đặt mới, thay thế và sửa chữa.

Tuy nhiên, công tác quản lý hồ sơ về thông tin của phương tiện đo chưa đầy đủ và chặt chẽ; chưa thống kê, rà soát được số lượng đồng hồ hiện đang sử dụng đã hết hạn kiểm định; chưa thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường, chu kỳ kiểm định phương tiện đo theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở các đơn vị được kiểm tra quản lý sử dụng phương tiện đo thực hiện việc thống kê, rà soát phương tiện đo đến hạn kiểm định. Đồng thời đề nghị bổ sung đầy đủ các thông tin về phương tiện đo khi đưa vào lắp đặt, sử dụng vào hồ sơ quản lý, hợp đồng mua bán. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng kết hợp tuyên truyền phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan và một số văn bản mới như Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020 và yêu cầu các đơn vị được kiểm tra khẩn trương khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian sớm nhất./.

                                                                                Hoàng Minh Luỹ