Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả Kiểm tra nhà nước về ghi nhãn hàng hoá, chất lượng sản phẩm hàng hoá sau công bố

Từ ngày  25/11 đến 28/11/2019 Đoàn Kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra nhà nước về ghi nhãn hàng hoá, chất lượng sản phẩm hàng hoá sau công bố tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Bê tông đúc sẵn các loại (Nguồn ảnh: Internet)

Tổng số 07/07 doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng được kiểm tra, gồm có: Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành; Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Chi Lăng; Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng Phú Lộc; Công ty Cổ phần bê tông Lạng Sơn; Công ty TNHH Hồng Phong; Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Việt Bắc. Địa bàn kiểm tra là thành phố Lạng Sơn và các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng. Sản phẩm, hàng hoá được kiểm tra là vật liệu xây dựng, bao gồm: xi măng; đá dăm các loại; cát nghiền cho bê tông và vữa; gạch chỉ bê tông đặc, gạch bê tông; cửa khung nhôm kính cao cấp nhãn hiệu VB WINDOW, cửa nhựa AuPVC có lõi thép gia cường nhãn hiệu VB WINDOW. Qua kiểm tra cho thấy việc thực hiện ghi nhãn đối với các sản phẩm hàng hoá có quy định phải ghi nhãn (xi măng pooc lăng, Cửa khung nhôm kính cao cấp, Cửa nhựa AuPVC có lõi thép gia cường) đã thực hiện việc ghi nhãn đúng quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hoá.

Về hồ sơ công bố chất lượng: 07/07 doanh nghiệp đã thực hiện công bố chất lượng cho sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất, cung ứng. Tuy nhiên có một số sản phẩm vật liệu xây dựng đến nay phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành thay thế QCVN 16:2014/BXD, theo đó các doanh nghiệp có hồ sơ công bố hợp chuẩn trước thời điểm QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực đã thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD và thực hiện chứng nhận lại theo QCVN 16:2014/BXD đồng thời công bố hợp quy tại Sở Xây dựng theo quy định. 01 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Việt Bắc) giấy chứng nhận hợp quy đã hết hiệu lực và đang trong thời gian thực hiện đánh giá cấp lại chứng nhận.

Qua công tác kiểm tra, đoàn đã tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở được kiểm tra tiếp tục thực hiện, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về ghi nhãn hàng hoá, áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá sau công bố; Đối với cơ sở chưa thực hiện đầy đủ  một số nội dung theo quy định, Đoàn đã nhắc nhở đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.                                                                                          

                                                                                Hoàng Minh Luỹ