Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao, trong tháng 11/2019, Đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm: Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh giống táo Đài Loan (ĐL – BG) tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo hướng sản xuất hàng hóa do Viện nghiên cứu Rau quả (trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam), thời gian thực hiện dự án 36 tháng từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2018 và Đề tàiỨng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn thực hiện, thời gian thực hiện đề tài là 36 tháng từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2021 

Kiểm tra thực tế mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới tại huyện Đình Lập