Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử

Ngày 01/10/2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 133/QĐ-SKHCN  về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

Thành phần đoàn thanh tra bao gồm Thanh tra Sở KH&CN, đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường, Công An tỉnh. Đơn vị phối hợp triển khai thanh tra, kiểm tra: Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và các đơn vị khác có liên quan.

Ngày 24/10/2019, Sở KH&CN đã ban hành kết luận thanh tra. Nội dung cụ thể như sau:

1. Khái quát chung:

Tổng số cơ sở thuộc đối tượng thanh tra theo Quyết định 133/QĐ-SKHCN là 12 cơ sở, trong đó có 04 doanh nghiệp và 08 hộ kinh doanh thuộc 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Thành phố Lạng Sơn: 03 cơ sở; huyện Hữu Lũng: 02 cơ sở; huyện Chi Lăng: 02 cơ sở; huyện Bắc Sơn: 01 cơ sở; huyện Bình Gia: 01 cơ sở; huyện Văn Lãng: 01 cơ sở; huyện Tràng Định: 01 cơ sở; huyện Lộc Bình: 01 cơ sở);

Thời gian tiến hành thanh tra từ ngày 08/10/2019 đến hết ngày 17/10/2019

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

2.1. Kiểm tra về điều kiện kinh doanh:

12/12 cơ sở được thanh tra đều xuất trình được đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan tới điều kiện kinh doanh theo quy định.

          Các sản phẩm thiết bị điện, điện tử được kiểm tra tại các cơ sở bảo gồm: Tivi; tủ lạnh; tủ đông; máy giặt; nồi cơm điện; lò vi sóng; điều hòa không khí; bình đun nước nóng (bình nóng lạnh); quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước siêu tốc; máy hút bụi; máy sấy tóc; bàn là; dây điện.

2.2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường:

Trong tổng số 12 cơ sở được thanh tra, trong đó:

- Có 11/12 cơ sở được thanh tra xuất trình được đầy đủ các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo quy định;

- Có 01/12 cơ sở được thanh tra chưa xuất trình được đầy đủ các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Cụ thể: Tại thời điểm thanh tra, Đoàn thanh tra phát hiện Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thịnh – Địa chỉ: Số nhà 90 phố Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn có kinh doanh 02 cuộn dây điện không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xử hàng hóa, gồm:

+ Loại dây điện lõi nhôm có 7 lõi nhỏ bên trong có thông tin ghi trên dây là 0.6/1KV AL/XLPE 2 x 35 CABLE TECHNOLOGY  SEOUTSUNG 9001-2008, số lượng 500m;

+ Loại dây điện lõi nhôm có 7 lõi nhỏ bên trong có thông tin ghi trên dây là là L75 AL/XLPE 2 x 25 CABLE TECHNOLOGY  SEOUTSUNG 9001-2008, số lượng 500m.

2.3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công bố hợp quy áp dụng đối với thiết bị điện, điện tử trong kinh doanh:

Tại thời điểm thanh tra, 12/12 cơ sở được thanh tra đã có ý thức trong việc kinh doanh các thiết bị điện, điện tử được gắn dấu hợp quy CR đầy đủ theo quy định. 8/12 cơ sở kinh doanh đã thực hiện lưu giữ hồ sơ chất lượng và các tài liệu liên quan kèm theo sản phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn 03 cơ sở chưa thực hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ công bố chất lượng, thiếu giấy chứng nhận hợp quy đối với một số sản phẩm (Gồm: Hộ kinh doanh Lưu Quang Hảo – tại huyện Chi Lăng; Hộ kinh doanh Phạm Thị Hằng – tại huyện Tràng Định; Siêu thị điện máy MEDIAMART Lạng Sơn – Công ty cổ phần MEDIAMART Việt Nam). Đoàn thanh tra đã yêu cầu các cơ sở cung cấp bổ sung và xuất trình với Đoàn thanh tra các tài liệu liên quan đến hồ sơ chất lượng còn thiếu đã được Đoàn thanh tra chỉ ra trong quá trình thanh tra. Hiện 03/03 cơ sở đã thực hiện xuất trình đầy đủ hồ sơ với Đoàn thanh tra theo yêu cầu.

2.4. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối  với thiết bị, điện tử trong kinh doanh

Trong tổng số 12 cơ sở được thanh tra:

- Có 11/12 cơ sở được thanh tra các hàng hóa đều được ghi nhãn theo quy định mã số mã vạch đầy đủ, các thông tin ghi trên nhãn hàng hóa đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

- Có 01/12 cơ sở được thanh tra kinh doanh hàng hóa chưa ghi nhãn đầy đủ thông tin theo quy định. Cụ thể: Tại thời điểm thanh tra, Đoàn thanh tra phát hiện Hộ kinh doanh Dương Thị Phương Liên – Địa chỉ: Số nhà 31, đường Chi Lăng, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, có kinh doanh 02 chiếc quạt nhãn hiệu Santro có nhãn hàng hóa không ghi đầy đủ thông tin nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (Không có tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa).

          3. Kết luận:

Qua thanh tra cho thấy: Nhìn chung các cơ sở được thanh tra đều đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực được thanh tra. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế đã được chỉ ra cụ thể trong quá trình thanh tra (Chi tiết trong mục 2. Kết quả kiểm tra, xác minh).

Đoàn thanh tra đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Kết quả thanh tra tại các cơ sở được đánh giá như sau:

- 10/12 cơ sở được thanh tra chấp hành tương đối tốt các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử. Các sản phẩm điện, điện tử đang kinh doanh đều được gắn dấu hợp quy CR, mã số mã vạch đầy đủ; có ý thức thực hiện lưu giữ hồ sơ công bố chất lượng và các tài liệu liên quan kèm theo sản phẩm; xuất trình được đầy đủ các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; thực hiện đúng việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

- 02/12 cơ sở được thanh tra chưa chấp hành đúng các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử. Cụ thể:

+ 01 cơ sở (Hộ kinh doanh Dương Thị Phương Liên – Địa chỉ: Số nhà 31, đường Chi Lăng, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) còn kinh doanh hàng hóa không ghi đầy đủ thông tin nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ (hàng hóa là Quạt điện nhãn hiệu Santro - Trên nhãn hàng hóa không có thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.

+ 01 cơ sở (Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thịnh – Địa chỉ: Số nhà 90 phố Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) còn kinh doanh hàng hóa không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (hàng hóa là Dây điện).

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

4.1. Xử phạt vi phạm hành chính:

Đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Dương Thị Phương Liên (Địa chỉ: Số nhà 31, đường Chi Lăng, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) do có  hành vi vi phạm hành chính: Hàng hóa có nhãn (kể cả tem hoặc nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, quy định tại: Điểm a, Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

- Hình thức xử phạt: Phạt tiền (Mức phạt: 375.000đ – Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi năm ngàn đồng).

4.2. Cung cấp thông tin và đề nghị xử lý theo quy định:

Đoàn thanh tra đã cung cấp thông tin và đề nghị Đội Quản lý thị trường số 3 (huyện Lộc Bình) thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh để kiểm tra và xử lý theo quy định đối với trường hợp hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thịnh (địa chỉ: Số nhà 90 phố Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) do kinh doanh hàng hóa không chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (hàng hóa là Dây điện). Đội Quản lý thị trường số 3 đã thực hiện tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định và sẽ có thông báo kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ sau khi hoàn thành việc xử lý.

5. Yêu cầu, kiến nghị :

Từ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn có yêu cầu, kiến nghị như sau:

5.1. Yêu cầu các đối tượng được thanh tra cần tiếp tục phát huy những kết quả tích cực và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua đợt thanh tra. Nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử.

5.2. Yêu cầu Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đơn vị trực thuộc Sở) tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh đồng thời tăng cường công tác kiểm tra nhằm giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển.

Trên đây là Kết luận về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử theo Quyết định số 133/QĐ-SKHCN ngày 01/10/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Yêu cầu các đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan chấp hành nghiêm túc các nội dung trên./.

Nguồn tin: Thông báo kết luận thanh tra của Sở KH&CN