Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Lạng Sơn

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra trong Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: “Phát triển toàn diện lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới”. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Trung ương Đảng, của Đảng bộ tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh  Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành, các huyện, thành phố, các Viện nghiên cứu, các trường Đại học trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống của tỉnh.

Trong giai đoạn 2015-2019, ngành khoa học và công nghệ Lạng Sơn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai 55 đề tài, dự án khoa học và công nghệ, trên các lĩnh vực: nông nghiệp, phát triển nông thôn (27 đề tài, dự án);  khoa học xã hội và nhân văn (14 đề tài, dự án); khoa học, công nghệ và kỹ thuật (07 đề tài, dự án) và y dược học (07 đề tài, dự án). Ngoài các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Lạng Sơn cũng đã tham gia đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý cho triển khai 05 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, quản lý.

Anh_mangbatdo.jpg

Mô hình thâm canh măng Bát độ tại huyện Hữu Lũng

​​Trong tổng số 55 đề tài, dự án được phê duyệt triển khai, có 27 đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chiếm gần 50 % tổng số đề tài, dự án. Qua đó cũng phản ánh đúng thực tiễn của địa phương là một tỉnh nông nghiệp, do vậy, hướng đầu tư kinh phí cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là nghiên cứu và đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ KH&CN phù hợp về nông nghiệp, nông thôn, nhất là áp dụng công nghệ sinh học, đồng thời lựa chọn và nhân nhanh một số giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, chống chịu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái và khả năng thích ứng với sự biến đổi khí hậu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa là rất phù hợp. Nguồn kinh phí đầu tư từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các đề tài, dự án lĩnh vực nông nghiệp cũng được tăng lên. Bên cạnh đó, có sự tham gia đồng hành của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và người dân vào việc xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ. Kết quả được thể hiện trên các nội dung cụ thể như:

Về trồng trọt: Đã khảo nghiệm, chọn lọc được nhiều giống cây trồng có năng suất chất lượng và giá trị cao, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, như: giống lúa, ngô lai, khoai tây, khoai môn, lạc, đỗ tương, ớt chỉ thiên, ổi không hạt, nho, xoài, thanh long ruột đỏ, chuối tiêu hồng, gừng đá ... cho năng suất, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái trên địa bàn tỉnh. Đã chú trọng nghiên cứu phòng trừ bệnh hại, cải tạo nâng cao năng suất, sơ chế sản phẩm, xây dựng thương hiệu,...đối với các sản phẩm ở một số vùng sản xuất nguyên liệu tập trung như vùng Na ở Chi Lăng; vùng Quýt ở Bắc Sơn; vùng Chè ở Đình Lập; vùng Thạch đen ở Tràng Định; vùng Thuốc lá ở các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng; vùng Hồi ở Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng, Đào Mẫu Sơn,  Mít, Dứa, Măng của huyện Hữu Lũng…

Anh_lankimtuyen.jpg

Sản xuất Lan Kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Về lâm nghiệp: Ứng dụng công nghệ mới trong chọn, tạo giống lâm nghiệp; nhân giống, trồng và chăm sóc các loại giống cây lâm nghiệp mới phục vụ cho phát triển rừng, đẩy mạnh nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đối với cây lâm nghiệp như: sâu róm hại Thông mã vĩ, bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn hại Hồi, quy trình phòng trừ sâu bệnh hại quả na... Nhiều mô hình nông lâm kết hợp đang được triển khai và có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên đất dốc.

Về chăn nuôi: Đã nghiên cứu, phát triển và chuyển giao được nhiều kết quả ứng dụng tiến bộ KH&CN như: Ứng dụng công nghệ lai giống để tăng số lượng và cải thiện chất lượng đàn bò; nhân rộng mô hình nuôi gà lai VCN-G15 hướng trứng thương phẩm, gà 6 ngón Mẫu Sơn, Nuôi cá trắm đen thương phẩm, nuôi lợn nái móng cái...

Thông qua các đề tài, dự án được triển khai, nhiều quy trình kỹ thuật mới được chuyển giao vào sản xuất để xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng suất, chất lượng cho các sản phẩm nông sản của tỉnh, đồng thời đã đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho cán bộ chuyên môn và tập huấn kỹ thuật cho hàng nghìn lượt nông dân trên địa bàn tỉnh.

Anh_lonmongcai.jpg

Mô hình chăn nuôi lợn nái Móng Cái tại huyện Bình Gia

Kết quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp từ giản đơn sang hướng công nghiệp, hiện đại; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân. Nhiều đề tài, dự án đã được ứng dụng và chuyển giao một cách có hiệu quả, thiết thực, góp phần tăng năng suất, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã tạo ra phong trào ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất và lao động nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; góp phần quan trọng làm chuyển biến tư duy sản xuất của nhà nông, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.

Có thể thấy, việc nghiên cứu và ứng dụng thành công các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế ngành nông nghiệp nói riêng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Có được sự thành công này là nhờ sự nỗ lực chủ động xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, ngoài vai trò của cơ quan quản lý thì vai trò của các nhà khoa học, người nông dân và các doanh nghiệp cũng là lực lượng góp phần đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./. 

Đỗ Thu Hạnh