Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử

Thực hiện Công văn số 1309/BKHCN-TTra ngày 08/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử. Ngày 15/5/2019, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử (Công văn số 1891/VP-KGVX) như sau:

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\dien.jpg

Ảnh minh họa

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai cuộc thanh tra chuyên đề, tổng hợp kết quả chung của cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp, hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thanh tra chuyên đề phù hợp với kế hoạch thanh tra, kiểm tra chung của tỉnh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tránh chồng chéo, hạn chế việc thanh tra, kiểm tra nhiều lần trong năm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Như Thủy