Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo TCVN 9001:2015 vào hoạt động của Chi cục TĐC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
82 KH-TDC.pdf 141.73 KB
Post type
Recommended