Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Nhiệm vụ trọng tâm của Sở KH&CN năm 2022

Submitted by Tổng biên tập on 13 May 2018

Nhiệm vụ 1. Cải thiện mạnh mẽ điểm chỉ số DDCI, nhất là các chỉ số thành phần bị đánh giá thấp nhằm nâng cao thứ hạng ra khỏi vị trí tốp 5 cơ quan cuối bảng xếp hạng năm 2022

- Bộ phận chủ trì tham mưu: Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành là đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện.

- Nội dung và thời gian thực hiện:

+) Xây dựng kế hoạch Nâng hạng Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương DDCI năm 2022. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 2 năm 2022.

+) Thực hiện cải thiện mạnh mẽ điểm chỉ số DDCI, nhất là các chỉ số thành phần bị đánh giá thấp nhằm nâng cao vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ra khỏi vị trí tốp 5 cơ quan cuối bảng xếp hạng năm 2022cụ thể: Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chỉ số Chi phí thời gian; Chỉ số Chi phí không chính thức; Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng; Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Chỉ số Thiết chế pháp lý; Chỉ số Vai trò người đứng đầu; Chỉ số Tính năng động và hiệu lực của hệ thống. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022.

Nhiệm vụ 2. Hỗ trợ kết nối mạng lưới Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với dự án/ý tưởng khởi nghiệp: 02 dự án/ý tưởng

- Bộ phận chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Nội dung và thời gian thực hiện:

+) Tiến hành khảo sát lựa chọn các dự án từ những năm trước có tính khả thi để hỗ trợ. Dự kiến lựa chọn từ các dự án như: Dự án SEAN; dự án Tương ớt Chi Lăng; dự án Rau Bò Khai Ngọc Quê; dự án Rau hữu cơ Chi Lăng; dự án Dầu Lạc; dự án Du lịch sinh thái. Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2022.

+) Tiến hành hỗ trợ, kết nối với chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập huấn, xây dựng hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm, dự án; tham gia các hoạt động của Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp khác có liên quan do Bộ Khoa học và Công nghệ và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2022.

Kết quả: Sản phẩm đáp ứng điều kiện lưu thông trên thị trường; kết nối kênh tiêu thụ phù hợp; mô hình kinh doanh/dịch vụ hoặc dự án xã hội được đưa vào khai thác vận hành trong thực tế.

Nhiệm vụ 3: Xác lập, đăng kí nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm của tỉnh: 05 văn bằng bảo hộ NHTT/NHCN

- Bộ phận chủ trì tham mưu: Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Nội dung và thời gian thực hiện:

+) Hỗ trợ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2022;

+) Theo dõi, chờ thẩm định đơn và cấp văn bằng. Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2022.

Kết quả văn bằng bảo hộ các sản phẩm: NHTT Bánh phồng Tràng Định, NHTT Cá lồng Văn Quan, NHTT Lạp sườn Bình Gia; NHTT Rượu trắng Thạch Đạn; NHTT Măng Vĩnh Yên Bình Gia.