Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

  1. Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện Dự án khu trung chuyển hàng hóa và Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
  2. Thông báo về việc hoãn chương trình thăm và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư
  3. Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020 (ngày 27 tháng 10 năm 2020)
  4. Giấy mời họp chuyên đề xem xét 02 dự thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng
  5. Thông báo thay đổi thời gian Họp chuyên đề tại Giấy mời số 380/GM-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn
  6. Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác đối ngoại năm 2020; chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2021
  7. Thông báo thay đổi địa điểm họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
  8. Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện Dự án khu trung chuyển hàng hóa và Dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
  9. Họp sơ kết 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh
  10. Giấy mời dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2020 và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ... giai đoạn 2016-2020
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).