Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số kết quả nổi bật của hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2020, định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2021

Năm 2020 hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ được ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Tổ chức quản lý triển khai 48 đề tài/ dự án, trong đó có 02 dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 26; lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn 09; lĩnh vực y dược: 03; lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ: 08. Các đề tài, dự án được thực hiện có khả năng ứng dụng cao, từng bước được đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống, đặc biệt gắn với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

Quang cảnh tại một Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Các đề tài, dự án trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, nông thôn được phê duyệt thực hiện đã bám sát định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Nội dung nghiên cứu tập trung vào chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, kỹ thuật mới, các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh; các quy trình bảo quản, chế biến sau thu hoạch để góp phần phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nhằm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mang lại giá trị kinh tế cao, cụ thể đối với các sản phẩm: Na Chi Lăng, Quýt Bắc Sơn, Trám đen,  Mít, Dứa, Măng Bát độ, Trà hoa vàng, Đào Mẫu Sơn, Hồng … đều đang được nghiên cứu và xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học từ các khâu giống, quy trình canh tác, phòng trừ dịch bệnh, chế biến sau thu hoạch và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa,…giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng và quảng bá sản phẩm. Các nghiên cứu, ứng dụng, kỹ thuật mới trong lĩnh vực y dược nhằm góp phần trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trong khám chữa bệnh, như: nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong điều trị giãn não thất cấp do chảy máu não thất; triển khai mô hình thí điểm kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn để sử dụng thuốc an toàn hiệu quả, nghiên cứu bảo tồn gen cây dược liệu. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ đang tập trung nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, xây dựng các mô hình sử dụng tiết kiệm năng lượng, cải tiến thiết bị phục vụ chế biến sau thu hoạch, trong chăn nuôi; ứng dụng các tiến bộ KHCN để chế biến bảo quản nông sản; nghiên cứu sản xuất vật liệu xây dựng từ tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Na Dương; ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh, …

20201130_074746.jpg

Mô hình Na rải vụ tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn, các nghiên cứu tập trung vào giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải đối với các tranh chấp dân sự; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tội phạm, công tác quản lý tín ngưỡng, nghiên cứu phát triển du lịch... các đề tài này sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học, hỗ trợ xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh của tỉnh; bảo tồn, lưu giữ và khai thác nhằm phát huy những giá trị văn hóa dân tộc.

Hoạt động ứng dụng, chuyển giao KH&CN cũng được ngành quan tâm. Đã hỗ trợ xây dựng được 43 mô hình áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án KH&CN tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới gồm: xây dựng được 40 mô hình chăn nuôi gà ri lai theo hướng an toàn sinh học tại các xã khó khăn biên giới với quy mô mỗi mô hình từ 150 - 300 con tại các xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, xã Thanh Lòa và xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; 03 mô hình trồng nấm Hương tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình và xã Công Sơn, huyện Cao Lộc; sản xuất 30.000 bịch nấm thương phẩm và đang trong quá trình chăm sóc. Tập trung ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới, phù hợp với trình độ canh tác của nông dân và xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất theo hướng hàng hóa đối với nhiều loại cây trồng, như: mô hình trồng mới giống đào Mẫu Sơn và mô hình trồng thử nghiệm một số giống đào nhập nội tại Mẫu Sơn diện tích mỗi mô hình 1,0 ha, chuyển giao kỹ thuật trồng đào ăn quả cho người dân tại địa phương; mô hình vườn cây giống cam bưởi 0,1ha; mô hình trồng cam, bưởi giống mới quy mô 4,0 ha và mô hình thâm canh cam bưởi thời kỳ kinh doanh diện tích 2,0ha tại huyện Bắc Sơn; mô hình trồng mới giống trám đen quy mô 5,0 ha từ cây giống được nhân bằng phương pháp ghép và mô hình canh tác tổng hợp nâng cao năng suất trám đen 1,0 ha tại huyện Hữu Lũng; mô hình thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn diện tích 3,0 ha tại huyện Bắc Sơn; mô hình canh tác na rải vụ 3,0 ha tại huyện Chi Lăng;... qua đó xây dựng được các quy trình phòng trừ có hiệu quả và các biện pháp kỹ thuật thâm canh bền vững để phổ biến, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn áp dụng vào trong quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng và hiệu quả kinh tế.

20201213_094228.jpg

Mô hình nuôi cá Tầm thương phẩm trong hệ thống tuần hoàn gắn với du lịch sinh thái tại xã Chiến Thắng, Bắc Sơn

Năm 2021 hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tập trung nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN về giống, quy trình kỹ thuật canh tác mới, công nghệ chế biến nông, lâm sản, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh; nghiên cứu, ứng dụng KH&CN gắn với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường áp dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống; Tiếp tục nghiên cứu các vấn đề văn hoá - xã hội, môi trường ứng dụng các giải pháp có tính khả thi, từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Đẩy mạnh, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục và đào tạo...

Hoàng Minh Luỹ

Tổng hợp