Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số kết quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Khoa học và Công nghệ đã quản lý, tổ chức triển khai thực hiện 29 đề tài, dự án, trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 20; lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn 4; lĩnh vực y dược 01; Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ là 04.

 

Tại một buổi họp Hội đồng KHCN cấp tỉnh

 Về lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, tiếp tục nghiên cứu đối với các cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc sản có thế mạnh của tỉnh như: Na, Hồng, Mác Mật, Măng bát độ, Dứa, Mít, Đào chuông, Trà Hoa vàng, Lan kim tuyến, Ếch Hương,...; Nghiên cứu đối với các giống cây trồng mới như một số dòng, giống Bơ trong nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa tại các huyện Tràng Định, Đình Lập, Bình Gia và thành phố Lạng Sơn; Xây dựng mô hình sản xuất Măng Tây xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc Bình,... Các nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ theo các chương trình, đề án như: Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025 với 08 đề tài bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh đối với các nguồn gen: Chanh rừng, Mận cơm, Cam thổng, Đào cảnh, Dược liệu, Cá mó, Vịt cổ xanh, Lan một lá; Chương trình Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 đối với một số sản phẩm: Hồng Vành Khuyên, quýt Tràng Định, hạt Dẻ tại thành phố Lạng Sơn, chè dưới tán hồi huyện Bình Gia, khoai lang Lộc Bình, lúa Bao Thai Hồng Tràng Định, gà Vạn Linh, Chi Lăng.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ về xác lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông, lâm đặc sản của địa phương cũng được đẩy mạnh như: Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể Hoa đào Xứ Lạng; Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý cho 02 sản phẩm Thạch đen Tràng Định, Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy Chi Lăng; 03 Dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho 03 sản phẩm Lợn quay Lạng Sơn, Vịt quay Lạng Sơn và Gà 6 ngón Mẫu Sơn; 03 Dự án xây dựng Nhãn hiệu tập thể cho 03 sản phẩm Lạp sườn Bình Gia, Cá lồng Văn Quan, Bánh phồng Tràng Định. Xem xét xác định nhiệm vụ thực hiện 02 dự án: Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm quả hồng không hạt của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Hoa quả tươi Hữu Lũng” cho sản phẩm hoa quả tươi của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Việc xác lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông, lâm đặc sản của địa phương đã góp phần tích cực phát huy danh tiếng, uy tín của sản phẩm, bảo hộ cho những người sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa của sản phẩm.

 

Kiểm tra mô hình nhân rộng giống dứa bản địa tại huyện Hữu Lũng, Lạng sơn

Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn tập trung nghiên cứu ứng dụng các giải pháp chỉ đạo, định hướng và quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh như: Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh và ảnh hưởng của nó đến phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân ta;...

Lĩnh vực Y dược nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cho công tác điều trị và phòng chống dịch bệnh, góp phần hạ thấp tỷ lệ tử vong, tiết kiệm chi phí, nâng hiệu quả điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ tập trung nghiên cứu, triển khai, đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị công nghệ và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm: Ứng dụng công nghệ thông tin quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, dược học của cây Mác Mật và sản xuất  một số sản phẩm từ cây Mác Mật tại tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ sản xuất vật liệu composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ rừng trồng tại tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng mô hình bảo quản chế biến quả Trám đen tại tỉnh Lạng Sơn;...

Tổ chức nghiệm thu 03 đề tài, dự án (Xây dựng mô hình Chăn nuôi gà Ri lai theo hướng an toàn sinh học tại các xã khó khăn và biên giới; Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả na tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn; Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Các kết quả nghiên cứu sau khi được nghiệm thu đều được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Sáu tháng đầu năm 2021 hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ đã được triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Nội dung các đề tài, dự án đều bám sát với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý, sản xuất và kinh doanh, khai thác các thế mạnh của tỉnh; Các mô hình ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ đã tiếp tục nâng cao hiệu quả trong sản xuất đã góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

                                                                                       Hoàng Minh Luỹ