Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ trong thực hiện Chương trình về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

Khoa học công nghệ là một trong những giải pháp then chốt để thực hiện thành công chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật ở cả 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Tin sếp duyệt\IMG_20191101_082853.jpg

Kiểm tra vườn lưu giữ giống gốc giống Dứa bản địa Hữu Lũng

Thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các chương trình dự án quốc gia, chương trình phát triển nông thôn miền núi để đổi mới công nghệ sản xuất, chế biến nông sản địa phương. Sau 5 năm thực hiện, hoạt động  Khoa học Công nghệ đã đạt được một số kết quả. 

Tổ chức thực hiện 06 nhiệm vụ thuộc 02 Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại 2 huyện Hữu Lũng và Đình Lập. Tại huyện Đình Lập thực hiện tập trung nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KH&CN vào cây Trà Hoa Vàng, Lan Kim Tuyến và Cây Đào Chuông. Tại huyện Hữu Lũng thực hiện nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ KH&CN vào cây Mít, cây Dứa và cây Măng Bát Độ. Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và hộ dân tham gia thực hiện các thí nghiệm, mô hình ứng dụng KH&CN, được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật và theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh của cây. Các kết quả nghiên cứu thành công này làm tiền đề cho việc mở rộng phát triển thành vùng, sản xuất theo hướng hàng hoá, nâng cao thu nhập cho người dân.

Việc xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hỗ trợ phát triển nông thôn mới tại một số xã khó khăn, xã biên giới trong tỉnh được ngành chú trọng triển khai. Trong thời gian qua đã xây dựng được 5 mô hình trồng cây Gừng núi đá, sử dụng giống nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô tại 2 xã Bằng Hữu, Gia Lộc, huyện Chi Lăng; 01 mô hình gieo mạ khay tại các xã Yên Khoái, xã Đồng Bục huyện Lộc Bình; 17 mô hình chăn nuôi gà ri lai (500con/mô hình) kết hợp ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi tại các xã Tú Mịch huyện Lộc Bình, Thanh Loà huyện Cao Lộc và Vĩnh Yên huyện Bình Gia; 15 mô hình chăn nuôi gà 6 ngón tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc và 01 mô hình trồng chuối tây Thái tại xã Hội Hoan, Thanh Long của huyện Văn Lãng, xã Hữu Lễ huyện Văn Quan; 20 mô hình trồng lạc giống mới tại xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc; 20 mô hình trồng lúa giống mới tại xã Thanh Lòa huyện Cao Lộc,...