Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số kết quả của khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.  Ngày 06/8/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trên cơ sở nhiệm vụ chức năng của ngành, sau một thời gian triển khai thực hiện đã thu được một số kết quả đáng khích lệ.

 

Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình bảo quản chế biến quả trám đen tại Công ty TNHH thương mại xây dựng Thiên Phú.

 

Ngành Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển; phổ biến Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và các văn bản liên quan đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức: viết tin, bài trên trang thông tin điện tử, hội nghị, hội thảo, tập huấn… Từ đó khuyến khích, thu hút sự quan tâm, thay đổi, nâng cao nhận thức về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tạo cơ sở xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Lạng Sơn, trong đó có các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 về Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Ban hành Kế hoạch số 43/KH-SKHCN ngày 29/4/2021 của ngành về Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Từ đó triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó Ngành khoa học và công nghệ tham gia thẩm định, có ý kiến về mặt công nghệ đối với hồ sơ của các dự án đầu tư của tỉnh, trong đó có một số dự án liên quan đến công nghiệp hỗ trợ như: Dự án đầu tư mở rộng đổi mới nâng cao năng lực sản xuất cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm cao cấp, gia công cơ khí; Dự án đầu tư xây dựng chế biến hạt nhựa tái sinh và nhựa xây dựng Giang Sơn; Dự án trạm trộn bê tông Công ty Thuận An Phát 161; Dự án Nhà máy sản xuất Corundum Lạng Sơn,.... Từ đó, góp phần ngăn chặn các công nghệ lạc hậu, các công nghệ cấm chuyển giao, đảm bảo có hiệu lực, hiệu quả về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đã chú trọng nghiên cứu, ứng dụng về đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị công nghệ và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm như: Ứng dụng màng sinh học chitosan-nano bạc nhằm kéo dài thời gian bảo quản quả quýt của tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Na Dương làm đường giao thông nông thôn; Nghiên cứu sản xuất ván sàn composite từ nguồn phế phụ phẩm sau chế biến gỗ trên nền nhựa ABS tại tỉnh Lạng Sơn; Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình bảo quản, chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn. Các đề tài, dự án góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục đầy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả, đồng bộ cơ chế, chính sách đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học, công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ. Tăng cường hợp tác công tư trong việc triển khai các dự án đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển. Ưu tiên hỗ trợ, triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ tiến tiến, hiện đại phục vụ sản xuất, kinh doanh công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển./.

 

                                                                                       Hoàng Minh Luỹ