Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020

Thực hiện Thông báo số 317/TB-UBND, ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau:

Ảnh minh họa

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển dụng công chức năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ: từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 15/7/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số 638 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

3. Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Như Thủy, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. Số điện thoại:  02053.868.958;   Di động: 0984.767.741

4. Công khai danh sách thí sinh dự tuyển: Văn phòng Sở tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và cập nhật, tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh theo từng ngày và đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển tại từng vị trí việc làm trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo./.

          Nguyễn Như Thủy