Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Tập huấn Điều tra Thống kê KHCN năm 2020 và nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN

Ngày 9/6/2020, tại Hà Nội, Cục Thông tin KHCN quốc gia tổ chức lớp tập huấn Điều tra thống kê khoa học và công nghệ năm 2020 và nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN. Tham dự lớp tập huấn có ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KHCN quốc gia cùng các đại biểu các Bộ, ngành, Sở KHCN khu vực phía Bắc. Trong đó, Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn cũng cử một số công chức liên quan đến công tác thông tin thống kê KHCN tham dự Lớp tập huấn.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\bd23be8aa6865bd80297.jpg

Ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KHCN quốc gia phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm mục đích hướng dẫn các cán bộ làm công tác thống kê KHCN của các Bộ, ngành và địa phương (Sở KHCN) trên cả nước thực hiện thu thập chính xác thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của quốc gia và về hội nhập quốc tế để phục vụ đánh giá và xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ; đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về NC&PT trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương; đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển KHCN, Luật KHCN, các kết hoạch, chương trình về NC&PT và phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê KHCN; xây dựng cơ sở dữ liệu về NC&PT của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo...

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KHCN quốc gia cho biết, lớp tập huấn nhằm trao đổi, hướng dẫn các cán bộ làm công tác thống kê KHCN phối hợp hoàn thiện các phiếu điều tra của hai cuộc điều tra thống kê. Hiện nay có 16 chỉ tiêu thống kê, trong đó 10 chỉ tiêu thống kê ngành KHCN, 6 chỉ tiêu quốc gia về KHCN. Để công tác điều tra đạt hiệu quả cao, là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho các báo cáo và hoạt định chính sách, Cục Thông tin đề nghị các cán bộ là đầu mối làm công tác thống kê KHCN vào cuộc với tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Cục Thông tin để việc thu thập thông tin, số liệu được nhanh chóng, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, bảo đảm số liệu thông tin chính xác, thống nhất, đầy đủ, các nội dung được yêu cầu, góp phần đảm bảo cho việc điều tra đúng quy định.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\3684743c6c30916ec821.jpg

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Cục thông tin KHCN quốc gia hướng dẫn Điều tra Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020; Hướng dẫn Điều tra về Hội nhập quốc tế về KHCN năm 2020. Về định mức và thủ tục thanh toán Phiếu điều tra, chế độ báo cáo thống kê ngành KHCN. Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu tham dự đã cùng trao đổi thảo luận và được hướng dẫn thêm về nội dung thông tin liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng mạng VinaRen và các ứng dụng trên mạng thông qua hai tài khoản mà Cục Thông tin đã cấp cho các đầu mối thông tin của các Bộ, ngành, địa phương từ tháng 3/2019 đến nay./.

Nguyễn Ngọc Hưng