Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020

Trong những năm qua, khoa học và công nghệ (KH&CN) không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển. Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ không chỉ khơi dậy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ những người làm khoa học nói riêng, mà còn góp phần lan tỏa không khí đổi mới trong tư duy làm khoa học của thế hệ trẻ, huy động và giải phóng nguồn lực chất xám trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\DSC_2836.JPG

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN tặng hoa và Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp KH&CN Ngày 18/5/2019. 

(Ảnh minh họa)

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) năm nay được tổ chức tiết kiệm, thiết thực, quán triệt thực hiện theo tinh thần của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020, Sở KH&CN tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN và ĐMST); Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN và hoạt động KH,CN và ĐMST trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của Sở; Phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục số đặc biệt chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5;  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thông tin về “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ  12, năm 2020”; Phổ biến về Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19; Giới thiệu về chính sách, pháp luật KH&CN mới được ban hành và định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Tập trung giới thiệu về Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam,…

 

Nguyễn Như Thủy