Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020. Ngày 18/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\DSC_2059.JPG

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN  ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Tại buổi tọa đàm đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở đã ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Ngày 18/5/1963, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi"; Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (KH&CN), tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, ngày 18/6/2013 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam (quy định tại Điều 7, Luật KH&CN sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 - Luật số 29/2013/QH13); Ngày KH&CN Việt Nam được tổ chức nhằm biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KHCN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên thế hệ trẻ đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

DSC_2205.JPG