Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021

Ngày 12/1/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KHCN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_1258.JPG

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Dự hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở KHCN. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở KHCN đã thay mặt tập thể Lãnh đạo báo cáo tổng kết các hoạt động trong năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực của Sở Khoa học và Công nghệ: Sở hữu trí tuệ; Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN; Quản lý các đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh; Quản lý công nghệ; An toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh; Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Thanh tra, kiểm tra,.... Trong năm 2020, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN được thực hiện có hiệu quả, đa phần các đề tài tập trung nghiên cứu vào những nhiệm vụ trọng tâm cấp thiết của tỉnh. Đẩy mạnh áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án KHCN vào sản xuất. Việc triển khai các mô hình áp dụng chuyển giao KHCN được đẩy mạnh và triển khai hiệu quả, gắn kết khoa học và công nghệ với sản xuất, đời sống để sản phẩm khoa học và công nghệ trở thành hàng hóa có thị trường tiêu thụ. Các hoạt động quản lý nhà nước về KHCN tiếp tục được triển khai đồng bộ và hướng mạnh vào công tác tư vấn, hỗ trợ để các tổ chức và cá nhân thực hiện quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn, cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST góp phần khơi dậy và đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lôi cuốn được mọi tầng lớp nhân dân với nhiều giải pháp, công trình tham dự có giá trị, phát hiện các tài năng sáng tạo trong lao động. Đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp hữu ích, kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được duy trì thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường, nhãn hàng hoá, sở hữu công nghiệp, ATBX hạt nhân, hàng hoá đóng gói sẵn, đồ chơi trẻ em; kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu... được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về KHCN trong kinh doanh.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_1187.JPG

Đ/c Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KHCN phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Năm 2021, Sở KHCN tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo, quản lý triển khai đề tài, dự án và tổ chức nhân rộng kết quả của các đề tài, dự án đã được nghiệm thu vào đời sống sản xuất; Ứng dụng công cụ quản lý tiến tiến; Triển khai thực hiện Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020; Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 23/12/2020 về Hỗ trợ hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra KH&CN năm 2021; Đẩy mạnh, áp dụng kết quả nghiên cứu, ứng dụng, triển khai khoa học công nghệ vào đời sống và sản xuất; xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả, có khả năng nhân rộng trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm phát triển kinh tế - xã hội; ....

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_1190.JPG

Các đại biểu dự  Hội nghị

 

 Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện một số Sở, ngành, UBND huyện, doanh nghiệp có liên quan đã phát biểu tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị một số các nội dung liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở KH&CN trong năm qua. Đồng chí cũng đặt ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Ngành KHCN cần tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về KHCN tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình Hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,... Cùng đó, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp để phát triển KHCN, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; chú trọng lựa chọn, nghiên cứu các đề tài, dự án KHCN có tính ứng dụng cao vào thực tế đời sống, đảm bảo phù hợp, hiệu quả,... Từ đó, thực hiện tốt, hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021.

 Nguyễn Ngọc Hưng