Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở KH&CN phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\f3a3406059b0a3eefaa1.jpg

Ảnh minh họa

 

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Hưởng ứng Phát động số 442/PĐ-UBND ngày 01/5/2020 của UBND tỉnh. Ngày 07/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 112-KH/TU của Tỉnh ủy Lạng Sơn; Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020); Kỷ niệm 80 năm khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới (1950 - 2020); Kỷ niệm 70 năm giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2020) và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\DSC_0486.JPG

Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Công ty TNHH Bảo Long - Doanh nghiệp KH&CN.

(Ảnh minh họa)

Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không lơ là, chủ quan.

Description: G:\Tủ ảnh năm 2018\Lãnh đạo tỉnh làm việc với TTUWDTBKHCN\DSC_6250.JPG

Lãnh đạo tỉnh thăm quan phòng nuôi cấy mô tế bào của Trung tâm Ứng dụng, PTKH-CN&ĐLCLSP thuộc Sở KH&CN. (Ảnh minh họa)

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, chăm sóc, chế biến, bảo quản, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý, hướng dẫn ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống, sản xuất. Định hướng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ để tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có hàm lượng khoa học cao. Đẩy mạnh áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào sản xuất với 20 mô hình được thực hiện tại cấp xã, trong đó có 2-3 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Phấn đấu hỗ trợ ít nhất 05 doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các nội dung: Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; Xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng; Phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu, mã số vạch; Truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Đẩy mạnh việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu hàng hóa....) cho các sản phẩm đặc sản của địa phương.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, mỗi công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.