Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tỉnh uỷ Lạng Sơn triển khai thực hiện Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ tại Kết luận số 81-KL/TW và các văn bản chỉ đạo, định hướng phát triển nông nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tính toàn diện và phù hợp yêu cầu thực tiễn của tỉnh, ngày 15 tháng 01 năm 2021, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU thực hiện Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.

 

Kiểm tra tiến độ đề tài. Ảnh minh họa

Theo đó, với mục tiêu đến năm 2030: Giữ ổn định diện tích đất lúa là 47.000 ha; diện tích ngô là 20.000 ha, tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 300 nghìn tấn, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn toàn tỉnh; diện tích trồng cây ăn quả đạt trên 20.000 ha, sản lượng trên 95 nghìn tấn; rau các loại ổn định diện tích 8.000 ha/năm, sản lượng 110 nghìn tấn; chăn nuôi đạt sản lượng thịt hơi các loại trên 65.000 tấn, trứng gia cầm 68.000 nghìn quả; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 2.100 tấn; Có 100% diện tích ngô sử dụng giống ngô lai; trên 60% diện tích lúa được thay thế bằng các giống lúa lai, lúa thuần năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt được đưa vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng sản phẩm; Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 - 55 triệu đồng/năm, tăng 2,0 lần so với hiện nay; Bảo đảm nhu cầu dinh dưỡng với khẩu phần ăn cân đối, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 22%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 13,5%.

Tỉnh uỷ cũng chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện như: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về công tác bảo đảm an ninh lương thực; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh lương thực; (2) Tiếp tục cơ cấu lại để phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ lương thực, thực phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị; (3) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; (4) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trình độ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; (5) Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; (6) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh lương thực, bảo đảm an toàn thực phẩm; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; (7) Nâng cao khả năng và quyền tiếp cận của người dân đối với lương thực, thực phẩm an toàn, bảo đảm dinh dưỡng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế bảo đảm an ninh lương thực.

Tỉnh uỷ giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm để triển khai thực hiện.

                                                                 Hoàng Minh Luỹ (Tổng hợp)