Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2020

Ngày 17/12/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 2617/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2020.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Ảnh đề dẫn\images (3).jpg

 

Theo đó, Hội đồng thẩm định do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên là Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc các sở Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư và Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thẩm định chỉ số CCHC các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2020 theo Quy định tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hội đồng thẩm định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng; thành phần Tổ giúp việc gồm: Thành viên Tổ Thư ký CCHC tỉnh và công chức một số cơ quan có liên quan./.

Nguyễn Như Thủy