Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đôn đốc, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 04/12/2020, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 6493/BCĐ-CAT-PA03, về việc đôn đốc, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\luat-bao-ve-nha-nuoc-2018_0403084734.png

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

Thời gian vừa qua, tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn để xẩy ra tình trạng thực hiện không đúng quy định về xác định BMNN và độ mật của BMNN, dẫn đến gửi văn bản, tài liệu có nội dung BMNN qua hệ thống văn phòng điện tử VNPT-Ioffice 4.0 trên mạng Internet, tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất BMNN trên không gian mạng; vi phạm Luật Bảo vệ BMNN, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN.

 

Theo đó, BCĐ công tác bảo vệ BMNN tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Luật Bảo vệ BMNN năm 2018, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 4/7/2018 của Thủ tướng và Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ được giao nhiệm vụ, có liên quan trực tiếp đến BMNN về Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các cơ quan, đơn vị căn cứ các quy định về bảo vệ BMNN và quy chế bảo vệ BMNN của cấp trên, xây dựng nội quy, quy định về công tác bảo vệ BMNN để tổ chức thực hiện. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Bảo vệ BMNN năm 2018, thực hiện đúng quy trình giao, nhận tài liệu BMNN theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Như Thủy