Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo "Thực trạng và định hướng hoạt động của các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo"

Ngày 7/7/2020, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức Hội thảo "Thực trạng và định hướng hoạt động của các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo".

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục phát triển thị trường
và doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo

          Tham dự Hội thảo có Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Đại biểu đến từ Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh; Đại diện Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng; Đại diện trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Đại diện một số tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,...

Toàn cảnh hội thảo

          Các đại biểu tại Hội thảo tập trung vào nội dung về Mô hình trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo: kinh nghiệm quốc tế và đề xuất áp dụng tại Việt Nam. Trong đó bao gồm: (1) Nội dung trình bày từ một số nghiên cứu quốc tế về các Mô hình tổ chức (Công lập; Tư nhân; Hợp tác công tư; Tập đoàn); Mục tiêu của Trung tâm (Khuyến khích và hỗ trợ khởi nghiệp; Thành phần kết nối của hệ sinh thái; Tạo lập doanh nghiệp, tạo lập việc làm; Tập trung lĩnh vực chuyên sâu; Khuyến khích đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp); Các loại hình dịch vụ chủ yếu (Không gian làm việc cơ bản; Phòng họp; Cơ sở vật chất phòng thí nghiệp; Công nghệ chuyên sâu: mobile, IT); Các dịch vụ cung cấp (Đào tạo và huấn luyện/ươm tạo; Kết nối mạng lới/mentor; Kết nối các nguồn vốn/đầu tư/thiên thần); (2) Mô hình của Trung tâm hỗ trợ khởi ngiệp sáng tạo quốc gia gồm: Không gian làm việc chung; Đào tạo, ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh; Phòng thí nghiệm, thử nghiệm, trưng bày; Không gian hội thảo Pitching; Dự án kết nối nước ngoài; Cung cấp dịch vụ công.

Trong đó, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia được xây dựng với mục tiêu là đầu mối kết nối và khai thác nguồn lực trong nước, quốc tế cho khởi nghiệp sáng tạo, đóng vai trò trụ cột trong phát triển loại hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong phạm vi cả nước, hình thành và phát triển Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia. Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia có trách nhiệm triển khai thí điểm, nhân rộng mô hình khu dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, không gian khởi nghiệp sáng tạo trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của các mô hình tương tự ở nước ngoài (Startup Hub; Startup Space; Startup Center). Mô hình trong đó bao gồm sự kết nối giữa các yếu tố cơ bản (Nhân lực; Thông tin; Tài chính; Cơ chế, chính sách; Cơ sở vật chất và Mạng lưới).

          Hội thảo còn tập trung tham luận, thảo luận về một số nội dung: Vai trò và mô hình hỗ trợ khởi nghiệp của Khu công nghệ cao Đà nẵng; Mô hình, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong trường đại học; Định hướng hoạt động của mô hình tổ công tác hỗ trợ KNĐMST tỉnh Quảng Nam và kế hoạch phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh; Định hướng phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh thừa thiên huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước khi kết thúc Hội thảo, các đại biểu còn tập trung thảo luận về cơ chế liên kết và phát triển mạng lưới các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo phạm vi quốc gia, vùng, địa phương.

Hội thảo này được tổ chức nằm trong khuôn khổ của nhiệm vụ "nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm khởi nghiệp quốc gia" trong thời gian tới theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

 Lưu Bá Mạc

 

Post type
Hot