Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Họp Hội đồng Giám khảo đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

Ngày 06/7/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Giám khảo đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI, năm 2019.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_3176.JPG

Họp Hội đồng giám khảo

Tham dự Hội đồng có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Ban tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 (Ban Tổ chức) và các thành viên Hội đồng Giám khảo được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-BTC ngày 27/6/2019 của Ban Tổ chức.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_3199.JPG

Hội đồng Giám khảo đánh giá, chấm điểm sản phẩm

Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em

          Sau khi nghe Ban Thư ký báo cáo kết quả rà soát, phân loại mô hình, sản phẩm dự thi, Ban tổ chức đã công bố danh sách 86 sản phẩm, mô hình đủ điều kiện chuyển Hội đồng giám khảo đánh giá và thông qua quy định đánh giá các mô hình, sản phẩm dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhiên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI, năm 2019. Các thành viên Hội đồng Giám khảo đã thảo luận và thống nhất phương pháp, quy trình, tiêu chí đánh giá các mô hình, sản phẩm dự thi và tiến hành chấm thi tại 5 tổ theo lĩnh vực.

          Sau một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội đồng Giám khảo đã hoàn thành công tác chấm điểm các mô hình, sản phẩm dự thi. Kết quả có 20/86 mô hình, sản phẩm đủ điều kiện được Hội đồng Giám khảo kiến nghị Ban Tổ chức xem xét trao giải theo quy định.

 

Hưng Đức