Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN

Ngày 09/4/2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 38/QĐ-SKHCN về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Hàng đóng gói sẵn, Xăng dầu); Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019

Thành phần đoàn thanh tra bao gồm Thanh tra Sở KH&CN, đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Công thương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế. Đơn vị phối hợp triển khai thanh tra, kiểm tra: Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và các đơn vị khác có liên quan.

Ngày 20/5/2019, Sở KH&CN đã ban hành kết luận thanh tra. Nội dung cụ thể như sau:

1. Khái quát chung:

Tổng số cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra theo Quyết định 38/QĐ-SKHCN  ngày 09/4/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là 13 cơ sở thuộc địa bàn 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Thành phố Lạng Sơn: 03 cơ sở; Huyện Hữu Lũng: 03 cơ sở; Huyện Chi Lăng: 01 cơ sở; Huyện Bắc Sơn: 02 cơ sở; Huyện Bình Gia: 01 cơ sở; Huyện Văn Quan: 01 cơ sở; Huyện Tràng Định: 01 cơ sở; Huyện Lộc Bình: 01 cơ sở). Trong đó:

+ 13/13 cơ sở thuộc nội dung thanh tra về lĩnh vực đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ);

+ 02/13 cơ sở thuộc nội dung kiểm tra về lĩnh vực điều kiện kinh doanh xăng dầu (Lĩnh vực chuyên môn của Sở Công thương);

+ 02/13 cơ sở thuộc nội dung kiểm tra về lĩnh vực điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Lĩnh vực chuyên môn của Sở Y tế);

13/13 cơ sở được thanh tra, kiểm tra đều xuất trình được đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan tới lĩnh vực hoạt động theo quy định.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

2.1. Thanh tra về lĩnh vực đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2.1.1. Đối với hàng đóng gói sẵn

* Số cơ sở được thanh tra: 03 cơ sở (02 doanh nghiệp và 01 hộ kinh doanh).

* Các mặt hàng đóng gói sẵn được kiểm tra bao gồm: Bánh, kẹo, thực phẩm đóng hộp, đồ uống,… kinh doanh tại siêu thị.

* Kết quả kiểm tra về đo lường:

- Phương tiện đo sử dụng trong kiểm tra: Cân điện tử  BAVERA loại 6 kg; d = 0,01g; hạn kiểm định đến tháng 01/2020.

- Kết quả kiểm tra:  03/03 cơ sở được thanh tra cho kết quả các phép đo có sai số phù hợp với lượng hàng hóa thực tế theo quy định.

* Kết quả kiểm tra về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa:

- 03/03 cơ sở được thanh tra không có nghi ngờ về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- 03/03 cơ sở được thanh tra đều đã có ý thức chấp hành việc ghi nhãn hàng hóa đối với các mặt hàng kinh doanh theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định về ghi nhãn hàng hóa. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số lỗi vi phạm như sau:

+ Kinh doanh hàng hóa theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa: Công ty cổ phần thương mại siêu thị Đồng Tiến (Hàng hóa vi phạm: Ô mai đu đủ).

+ Buôn bán hàng đóng sẵn không ghi lượng hoặc ghi không đúng quy định (khôi lượng ghi +-”: Công ty TNHH MTV Thương mại Bình Cam (Hàng hóa vi phạm: Mộc nhĩ Bắc Kạn; Bánh quẩy Hương Việt); Hộ kinh doanh Phạm Thị Vân Anh (Hàng hóa vi phạm: Bánh gấu kem Thiên Hồng; Cao Khô Vạn Linh Bà Liên).

2.1.2. Đối với xăng dầu:

* Số cơ sở kinh doanh xăng, dầu được thanh tra: 10 cơ sở (doanh nghiệp).

* Kết quả kiểm tra về đo lường:

- Đối với phương tiện đo:

Tổng số phương tiện đo kiểm tra tại 10 cơ sở được thanh tra bao gồm:

+ Số cột bơm và vòi bơm xăng dầu: 38 cột bơm với 48 vòi bơm.

+ Số bộ ca đong, bình đong trang bị phục vụ kiểm tra, đối chứng trong kinh doanh xăng, dầu: 10 bộ (10/10 cơ sở đã trang bị).

Trong đó: 09/10 cơ sở được kiểm tra đã thực hiện kiệm định tất cả các phương tiện do theo quy định (tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo đều còn thời hạn giá trị), còn nguyên niêm phong IC, kẹp chì, tem niêm phong số tổng; 01/10 cơ sở chưa thực hiện kiểm định ban đầu đối với bộ ca đong, bình đong (Chi nhánh Công ty TNHH Trung Linh Phát tại Lạng Sơn).

- Đối với phép đo:

Kiểm tra đo lường đối với các cột bơm xăng, dầu tại 10/10 cơ sở bằng bình chuẩn dung tích hạng II (loại 10 lít, 2 lít) đều có sai số phép đo nằm trong giới hạn cho phép.

* Kết quả kiểm tra về chất lượng:

- Nguồn gốc xăng dầu: 10/10 cơ sở đều có nguồn gốc xăng dầu có xuất xứ rõ ràng.

- Việc thực hiện lưu mẫu xăng, dầu:

+ 09/10 cơ sở đã thực hiện lưu mẫu xăng, dầu; niêm phong và bảo quản mẫu lưu theo quy định; có biên bản giao nhận mẫu và phiếu kết quả thử nghiệm xăng, dầu kèm theo các lô hàng;

+ 01/10 cơ sở chưa thực hiện lưu mẫu xăng, dầu theo quy định;

- Việc thực kiện lưu giữ hồ sơ về chất lượng xăng, dầu:

+ 09/10 cơ sở xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ và phiếu kết quả thử nghiệm chất lượng xăng, dầu kèm theo từng lô hàng; 01/10 cơ sở không xuất trình được phiếu kết quả thử nghiệm chất lượng xăng, dầu kèm theo từng lô hàng (Chi nhánh Công ty TNHH Trung Linh Phát tại Lạng Sơn).

+07/10 cơ sở đã thực hiện xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng; 03/10 cơ sở đang thực hiện xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng (Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Nhật Quang; Công ty TNHH Xăng dầu Xuân Riệm; Công ty TNHH Trung Linh Phát tại Lạng Sơn)

+ 03/10  cơ sở đã xuất trình được tiêu chuẩn công bố áp dụng của xăng, dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Công ty cổ phần thương mại Minh Sơn; Công ty TNHH MTV T&T); 07/10 cơ sở còn lại chưa xuất trình được tiêu chuẩn công bố áp dụng của xăng, dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

2.2. Kiểm tra về lĩnh vực điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

(Nội dung kiểm tra thuộc lĩnh vực chuyên môn của Sở Y tế, thực hiện Thông báo số 528/TB-TTr ngày 26/11/2018 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn)

* Số cơ sở được kiểm tra: 02 cơ sở (Công ty cổ phần thương mại siêu thị Đồng Tiến; Công ty TNHH MTV Thương mại Bình Cam).

* Các nội dung kiểm tra chi tiết:

- Thủ tục hồ sơ pháp lý về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Công bố phù hợp, hợp quy (Còn thời hạn) hoặc tự công bố.

- Điều kiện đảm bảo ATTP.

* Kết quả kiểm tra, xác minh tại cơ sở:

     - Về hồ sơ pháp lý: 02/02 cơ sở được kiểm tra đều xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy khám sức khỏe của nhân viên; Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

      - Về công bố sản phẩm: 02/02 cơ sở được kiểm tra cung cấp được hồ sơ công bố phù hợp quy định ATTP/công bố hợp quy còn hiệu lực đối với các sản phẩm thực phẩm kinh doanh tại siêu thị.

      - Về điều kiện đảm bảo ATTP: 02/02 cơ sở được kiểm tra có đầy đủ các điều kiện đảm bảo ATTP (điều kiện về cơ sở, trang thiết bị; điều kiện về người trực tiếp kinh doanh; điều kiện về vận chuyển và bảo quản thực phẩm; điều kiện về quy trình kinh doanh; đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của thực phẩm).

2.3. Kiểm tra về lĩnh vực điều kiện kinh doanh xăng dầu

 (Nội dung kiểm tra thuộc lĩnh vực chuyên môn của Sở Công thương, thực hiện Thông báo số 528/TB-TTr ngày 26/11/2018 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn)

* Số cơ sở được kiểm tra: 02 cơ sở (Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Tràng Định; Công ty TNHH MTV T&T).

* Các nội dung kiểm tra chi tiết:

- Hồ sơ pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy…); Hợp đồng đại lý kinh doanh xăng dầu; giá bán.

- Điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ: Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp cho người lao động liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Đại lý và Cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Điều kiện cơ sở vật chất: hồ sơ kho chứa, công tác bảo vệ, các điều kiện an toàn về kho.

* Kết quả kiểm tra, xác minh tại cơ sở:

- Về Hồ sơ, thủ tục pháp lý: 02/02 cơ sở được kiểm tra có đầy đủ Hồ sơ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy; Chứng chỉ nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.

- Về điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh: 02/02 cơ sở được kiểm tra có cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu đã được cấp chứng chỉ nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu theo quy định.

- Về thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

+ 02/02 cơ sở được kiểm tra cung cấp được Hợp đồng đại lý kinh doanh xăng dầu;

+ 02/02 cơ sở được kiểm tra cung cấp được Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc còn giá trị sử dụng;

+ 02/02 cơ sở được kiểm tra đều thực hiện việc niêm yết giá bán các loại xăng dầu tại cửa hàng, bán đúng giá niêm yết do thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định và đã treo bảng thông báo thời gian bán hàng; có treo biển hiệu, logo của doanh nghiệp đầu mối, trên biển hiệu ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra về điều kiện cơ sở vật chất: 02/02 cơ sở được kiểm tra có trang bị bể chứa, cột bơm, họng nhập, nhà bán hàng, khu phụ trợ được vệ sinh công nghiệp sạch sẽ đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định; vật tư tài sản sắp xếp gọn gàng đảm bảo khoảng cách với nguồn sinh lửa, sinh nhiệt. Các hạng mục công trình được quy hoạch thiết kế theo đúng quy định, quy phạm và yêu cầu kỹ thuật thiết kế của cửa hàng xăng dầu.

          3. Kết luận:

Qua  thanh tra, kiểm tra cho thấy: Nhìn chung các cơ sở được thanh tra, kiểm tra đều đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực được thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế đã được chỉ ra cụ thể trong quá trình thanh tra, kiểm tra (Chi tiết trong mục 2. Kết quả kiểm tra, xác minh).

Đoàn thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Kết quả thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở được đánh giá như sau:

3.1. Đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ:  

- Đối với hàng đóng gói sẵn: 03/03 cơ sở được thanh tra đều đã có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh hàng đóng gói sẵn kinh doanh tại siêu thị. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số vi phạm đã được chỉ rõ qua thanh tra, kiểm tra.

- Đối với xăng, dầu:

+ Về đo lường: 09/10 cơ sở được thanh tra chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về đo lường trong kinh doanh xăng, dầu; 01/10 cơ sở được thanh tra chưa chấp hành tốt các quy định pháp luật về đo lường trong kinh doanh xăng, dầu.

+ Về tiêu chuẩn, chất lượng: 02/10 cơ sở chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, 07/10 cơ sở đã có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế như: Chưa xuất trình được Tiêu chuẩn cơ sở công bố áp dụng, chưa xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng; 01/10 cơ sở chưa chấp hành tốt các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

3.2. Đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm:  02/02 cơ sở được kiểm tra đều đáp ứng các quy định pháp luật về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và được cấp phép kinh doanh thực phẩm theo quy định

3.3. Đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực điều kiện kinh doanh xăng dầu:  02/02 cơ sở được kiểm tra đều đáp ứng các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu và được cấp phép kinh doanh xăng, dầu theo quy định.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 cơ sở. Cụ thể như sau:

4.1. Xử phạt  vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần thương mại siêu thị Đồng Tiến (Địa chỉ: Số 40, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do có  hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa, quy định tại: Điểm a Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.        

- Hình thức xử phạt: Phạt tiền (2.000.000đ - Hai triệu đồng).

4.2. Xử phạt  vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Bình Cam (Địa chỉ: Số 299 đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do có  hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng đóng sẵn không ghi lượng hoặc ghi không đúng quy định, quy định tại: Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

  - Hình thức xử phạt: Phạt tiền (3.000.000đ - Ba triệu đồng).

4.3. Xử phạt  vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Phạm Thị Vân Anh (Địa chỉ: Số 509, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do có  hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng đóng sẵn không ghi lượng hoặc ghi không đúng quy định, quy định tại: Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.          

- Hình thức xử phạt: Phạt tiền (1.000.000đ - Một triệu đồng).

4.4. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH Trung Linh Phát tại Lạng Sơn (Địa chỉ: Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) do có  hành vi vi phạm hành chính: Không bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa, dịch vụ, quy định tại: Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

- Hình thức xử phạt: Phạt tiền (4.000.000đ - Bốn triệu đồng).

Hiện 100% các cơ sở đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

5. Yêu cầu, kiến nghị :

Từ kết quả thanh tra, kiểm tra, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn có yêu cầu, kiến nghị như sau:

5.1. Yêu cầu các đối tượng được thanh tra, kiểm tra cần tiếp tục phát huy những kết quả tích cực và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua đợt thanh tra, kiểm tra. Nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về: đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và điều kiện kinh doanh xăng dầu.

5.2. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Công thương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; lĩnh vực điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và lĩnh vực điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển.

Trên đây là Kết luận về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Hàng đóng gói  sẵn, Xăng dầu); kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019 theo Quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 09/4/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Yêu cầu các đối tượng thanh tra, kiểm tra và các đơn vị có liên quan chấp hành nghiêm túc các nội dung trên./.

Nguồn tin: Thông báo kết luận thanh tra của Sở KH&CN