Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Chiều ngày 06/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, do TS Nguyễn Quốc Hiếu, Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 3 năm (từ 2018-2020).

 

36858847_984642661703596_5926368051669762048_n.jpg

Ảnh: Thí nghiệm xử lý giảm hạt quýt

 

Sau 6 tháng triển khai thực hiện nhóm nghiên cứu đã tiến hành: Lựa chọn 02 hộ gia đình tại xã Chiến Thắng và xã Bắc Sơn để bố trí các thí nghiệm về nghiên cứu xử lý giảm hạt quýt nâng cao chất lượng sản phẩm Quýt vàng Bắc Sơn trên 180 cây Quýt ( cây 7 năm tuổi và cây 20 năm tuổi), tại thời điểm kiểm tra nhóm nghiên cứu đã tiến hành phun các hóa chất xử lý giảm hạt Quýt với các nồng độ khác nhau trên các vườn vào các giai đoạn chuẩn bị nở hoa, nở rộ và tắt hoa theo từng thí nghiệm riêng biệt.

Về nội dung nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng Quýt vàng Bắc Sơn được thực hiện trên 295 cây Quýt (cây 7 năm tuổi và cây 20 năm tuổi) của 04 hộ gia đình tại xã Chiến Thắng , xã Bắc Sơn với các thí nghiệm về: Nghiên cứu xác định công thức bón phân thích hợp cho giống Quýt Bắc Sơn trong điều kiện sinh thái tại vùng trồng tập trung ở Lạng Sơn (quy mô 75 cây 10 năm tuổi); Nghiên cứu sử dụng một số phân vi lượng, chất điều tiết sinh trưởng làm tăng khả năng ra hoa, đậu quả của giống Quýt Bắc Sơn (quy mô 75 cây 15 năm tuổi); Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu giữ ẩm đến năng suất, chất lượng Quýt Bắc Sơn (quy mô 45 cây 7 năm tuổi); Nghiên cứu biện pháp phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính trên các giống Quýt Bắc Sơn (quy mô 100 cây 15 năm tuổi).

36897128_984642485036947_8708011527958953984_n.jpg

Ảnh: Kiểm tra độ ẩm của đất trong thí nghiệm xử lý giảm hạt quýt.

Tại buổi kiểm tra nhóm nghiên cứu đã báo cáo chi tiết về các thí nghiệm đã triển khai thực hiện trên các vườn. Thời điểm hiện tại, cây Quýt đang trong giai đoạn phát triển quả, cây trên vườn sinh trưởng và phát triển tốt, không thấy xuất hiện đối tượng sâu bệnh nguy hiểm gây hại.  Sau khi trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài. Đoàn kiểm tra đã đánh giá đề tài được thực hiện theo đúng các nội dung kế hoạch được phê duyệt. Đề nghị Nhóm nghiên cứu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hộ gia đình để theo dõi, đánh giá tình hình sinh trưởng, hiệu quả của các thí nghiệm và thực hiện các nội dung của đề tài theo quy định.

Đỗ Thu Hạnh

Post type
Hot