Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Ngày 11/7/2016 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về việc tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020. Để cụ thể hoá Nghị quyết này ngày 05/10/2016 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND, theo đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành triển khai thực hiện. Sau 5 năm thực hiện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh minh họa

Với nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp đẩy mạnh và khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong suốt quá trình hình thành sản phẩm. Ngành đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành một số văn bản về cơ chế chính sách trong lĩnh vực của ngành như: Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 ban hành quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và một số văn bản triển khai cụ thể khác…Các văn bản sau khi được ban hành được triển khai phù hợp với thực tiễn của địa phương, thuận lợi cho hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần tích cực trong việc đưa các cơ chế, chính sách khoa học và công nghệ vào thực tiễn, góp phần tăng cường công tác xúc tiến đầu tư.

Nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng được ngành đẩy mạnh. Một số DN, HTX đã nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng các mô hình thiết bị tiết kiệm năng lượng, đổi mới thiết bị công nghệ, hỗ trợ chuyển giao cho người nông dân, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, tăng hiệu quả trong sản xuất như: nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật sấy thuốc lá sử dụng hồi lưu khí thải; nghiên cứu ứng dụng công nghệ bơm nhiệt để thiết kế, chế tạo máy sấy Hồi tại Lạng Sơn nhằm tiết kiệm nhiên liệu sấy, nâng cao chất lượng nguyên liệu sản phẩm tiết kiệm chi phí; nghiên cứu áp dụng kỹ thuật để sản xuất men lá chân truyền Mẫu Sơn và cải tiến thiết bị chưng cất nhằm gìn giữ và nâng cao chất lượng rượu Mẫu Sơn; nghiên cứu chế tạo Máy gieo hạt phù hợp với địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm cơ giới hóa trong khâu gieo trồng, nâng cao năng suất lao động; nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí Bioga cho chăn nuôi lợn nái sinh sản tại Hợp tác xã Hợp Thịnh nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi; nghiên cứu ứng dụng công nghệ bơm nhiệt để thiết kế, chế tạo máy sấy Hồi; nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất ván sàn từ gỗ Thông Mã Vĩ; ứng dụng màng sinh học chitosan-nano bạc nhằm kéo dài thời gian bảo quản quả Quýt của tỉnh Lạng Sơn, ứng dụng công nghệ để sản xuất gạch không nung, làm đường giao thông nông thôn từ tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện Na Dương,...

Hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp về việc tạo lập, quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) nhằm tạo động lực cho sự phát triển bền vững và tăng khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập cũng đươc ngành quan tâm chỉ đạo. Tổ chức 23 lớp tập huấn cho gần 1.500 lượt cán bộ quản lý, doanh nghiệp, HTX về kiến thức về sở hữu trí tuệ nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về sự cần thiết bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT trên các phương tiện thông tin đại chúng… Hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển TSTT cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương được chú trọng (nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa...); phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm để đảm bảo sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có sức cạnh tranh trên thị trường. Đến nay đã hoàn thành việc xây dựng và bảo hộ đối với 02 chỉ dẫn địa lý (Hồng Bảo Lâm; Hoa Hồi Lạng Sơn); 02 nhãn hiệu chứng nhận (Na Chi Lăng; Rau thành phố Lạng Sơn); 20 nhãn hiệu tập thể (Rượu Mẫu Sơn; Hồng Vành khuyên Văn Lãng; Thạch đen Tràng Định, Quýt vàng Bắc Sơn, Mỳ cao khô Vạn Linh....). Qua đó các sản phẩm đặc sản này đã phát huy danh tiếng, uy tín của sản phẩm, bảo hộ cho những người sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa của sản phẩm…

Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan quản lý nhà nước luôn được ngành duy trì. Đã tổ chức 05 lớp đào tạo kiến thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; triển khai việc xây dựng và áp dụng ISO cho 142 đơn vị hành chính cấp xã góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 70% đơn vị hành chính cấp xã công bố HTQLCL, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã luôn được ngành quan tâm thông qua triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020”. Trong thời gian qua đã tư vấn, hỗ trợ kinh phí cho 52 doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các nội dung về chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy; chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001, 22000, VietGAP; mã số mã vạch; tem truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu,... thông tin tuyên truyền, phổ biến các tiêu chuẩn, công cụ cải tiến, các hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc biên soạn và phát hành 450 cuốn Cẩm nang kiến thức về năng suất chất lượng nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản đến các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình đã từng bước xây dựng và hình thành phong trào năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp/hợp tác xã; góp phần tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

Trong thời gian tới ngành tập trung nghiên cứu xây dựng các mô hình Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); ứng dụng tiến bộ KH&CN trong thu hoạch, chế biến, bảo quản nông, lâm sản đặc biệt là các sản phẩm chủ lực của tỉnh; Ứng dụng tiến bộ KH&CN truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm; Tiếp tục xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh; Nghiên cứu cải tiến và đổi mới công nghệ, lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trong nước và xuất khẩu. Nghiên cứu, ứng dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; các biện pháp sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm. Ứng dụng công nghệ 4.0 trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; Triển khai thực hiện các nội dung nhằm hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc xây dựng, vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan quản lý nhà nước góp phần tăng cường công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh./.

                                                                                               Hoàng Minh Luỹ