Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ dành cho lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 08/12/2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ dành cho lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020. Học viên là Lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước; các cán bộ là nguồn quy hoạch Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn có 03 đồng chí là Lãnh đạo Sở và 03 đồng chí đã được quy hoạch Lãnh đạo Sở tham gia.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Tin mới tháng 12\20201206_163419.jpg

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại lớp học

 

Trong thời gian bồi dưỡng các học viên được học 6 chuyên đề: Đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ; Hệ thống đổi mới áng tạo quốc gia và đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia; Bảo đảm thông tin cho quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; Công tác tổ chức, quản lý nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở địa phương; Một số vấn đề trong quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Một số vấn đề trong quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ. Đây là những nội dung cơ bản trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, được các lãnh đạo các Vụ, Viện của Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp biên soạn và truyền đạt. Trong quá trình học, các học viên được tham gia giao lưu, trao đổi các kinh nghiệm thực tế quản lý tại các địa phương trong hoạt động khoa học và công nghệ với nhau và chia xẻ với giảng viên những khó khăn, những bất cập ở địa phương và những đề xuất kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đây là những kiến thức bổ ích giúp lãnh đạo các Sở và các cán bộ nguồn quy hoạch lãnh đạo Sở có thêm những kinh nghiệm và phương pháp quản lý sâu đối với hoạt động khoa học và công nghệ, đồng thời có những định hướng, chỉ đạo, lãnh đạo phát triển khoa học và công nghệ sao cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương. Cuối chương trình bồi dưỡng, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ theo quy định./.

                                                                                                Hoàng Minh Luỹ