Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa IV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Ngày 03/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Đồng đã phối hợp với UBND xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 01 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 16 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Description: C:\Users\luubamac\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z2416223227133_de9c1b0c8c086fd1c927fd1a80b22cd6.jpg

Toàn cảnh Hội nghị tại thôn Hoàng Thượng, xã Hoàng Đồng

Tham dự Hội nghị có các đại biểu: Đồng chí Hứa Văn Đại, ủy viên Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, UBND huyện Văn Quan, thành phố Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo xã Hoàng Đồng và thôn Hoàng Thượng và các đơn vị có liên quan.

Tại Hội nghị, cử tri thôn Hoàng Thượng được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác đối với 17 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, cử tri thôn Hoàng Thượng đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự tín nhiệm cao về các đại biểu ứng cử: Các đồng chí ứng cử đều là đội ngũ trẻ, có sức khỏe, trình độ; các đồng chí đã được cơ quan nơi công tác tín nhiệm, giới thiệu ứng cử, được Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 nhất trí danh sách sơ bộ; các đồng chí đều hội tụ đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Description: C:\Users\luubamac\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\z2416223186953_8a76e2c882c3140fe481902a8c84e12d.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện cơ quan giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội phát biểu ý kiến

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan có người được giới thiệu ứng cử, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo với cử tri thôn Hoàng Thượng về kết quả Hội nghị và quy trình thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Sở Khoa học và Công nghệ. Trong đó có đồng chí Lưu Bá Mạc - Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành. Đồng thời, đồng chí Hà đã phát biểu ý kiến nhận xét tiêu chuẩn đại biểu quốc hội đối với đồng chí Lưu Bá Mạc; sơ lược quá trình học tập, công tác và kết quả công tác của đồng chí Lưu Bá Mạc tại Sở Khoa học và Công nghệ.