Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 27/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn" do cơ quan chủ trì đề tài là Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả thực hiện.

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 27/4/2021, Đề tài " Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn " do cơ quan chủ trì là Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng thực hiện, được Hội đồng khoa học và công nghệ do Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đánh giá quá trình và kết quả thực hiện đề tài như sau:

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đợt 1 năm 2021. Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp phòng trừ bọ hà hại khoai lang tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 24/3/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2021 đối với đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp phòng trừ bọ hà hại khoai lang tại tỉnh Lạng Sơn” do Viện Bảo vệ thực vật đăng ký chủ trì thực hiện.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đợt 1 năm 2021. Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại quế và chọn giống quế có năng suất, chất lượng cao phục vụ trồng rừng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 25/3/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tiến hành tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm đối với đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại quế và chọn giống quế có năng suất, chất lượng cao phục vụ trồng rừng tại tỉnh Lạng Sơn” do Bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng và chủ trì cuộc họp

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm của quả mít”

Ngày 25/3/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài“Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm của quả mít”, do ông Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn làm Chủ tịch.

Nghiệm thu Dự án: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai theo hướng an toàn sinh học tại xã khó khăn và biên giới”

Ngày 18/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai theo hướng an toàn sinh học tại xã khó khăn và biên giới " do Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm là cơ quan chủ trì dự án.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 24/3/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2021 được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-UBND, ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025

THÔNG BÁO Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo định hướng để các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2022 như sau

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Mận cơm tại Lạng Sơn”

Ngày 02/2/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Mận cơm tại Lạng Sơn” do Viện Nghiên cứu Rau quả đăng ký chủ trì thực hiện. Bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng và chủ trì cuộc họp.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen đào cảnh (đào phai cánh kép, đào chuông...)”

Ngày 01/02/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen đào cảnh (đào phai cánh kép, đào chuông...)”

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Chanh rừng tại Lạng Sơn”

Ngày 02/2/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, đề tài: “Nghiên  cứu  bảo  tồn  và  phát  triển 

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Cam bản địa (Cam thổng) tại huyện

Ngày 02/2/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Cam bản địa (Cam thổng) tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.”

Sở Khoa học và công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cá Mó tại Lạng Sơn”

Ngày 31/01/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 được thành lập theo

Kiểm tra mô hình nhiệm vụ: Nhân giống khoai tây bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong phòng thí nghiệm và xây dựng mô hình sản xuất khoai tây cấp giống gốc (khí canh) siêu nguyên chủng, nguyên chủng tại Lạng Sơn

Ngày 19/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra thực tế tại mô hình nhiệm vụ: Nhân giống khoai tây bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong phòng thí nghiệm và xây dựng mô hình sản xuất khoai tây cấp giống gốc (khí canh) siêu nguyên chủng, nguyên chủng tại Lạng Sơn

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm một số giống đào nhập nội triển vọng tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm khả năng thích ứng của một số giống đào nhập nội trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho thấy các giống đào nhập nội thử nghiệm đều thích hợp với khí hậu sinh thái vùng trồng, sinh trưởng và phát triển tốt qua đó, góp phần làm phong phú thêm sản vật cho vùng du lịch Mẫu Sơn và tăng hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương.

Nghiệm thu Đề tài: “Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 19/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn"

Subscribe to Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh