Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Tin tức trong Tỉnh

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử

Ngày 28/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 vận động bầu cử.

Tin tức trong Tỉnh

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học về cuộc khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh

Ngày 14/3/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hữu Lũng, UBND xã Hòa Lạc và dòng họ Hoàng Đình - hậu duệ Hoàng Đình Kinh tại xã Hòa Lạc tổ chức Hội thảo khoa học tại khuôn viên nhà thờ tổ họ Hoàng Đình, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng

Tin tức trong Tỉnh

Hội thảo khoa học giá trị và thực tiễn 4 câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam

Ngày 12/3/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban liên lạc Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Chiến khu Việt Bắc và Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học giá trị và thực tiễn 4 câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng TNXP Việt Nam (28/3/1951-28/3/2021).

Tin tức trong Tỉnh

Lạng Sơn tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen

Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, năm 2020 UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo tồn những loài cây

Tin tức trong Tỉnh

Hội thảo khoa học: Phát huy giá trị di tích và lễ hội các di tích cấp quốc gia đền Cửa Đông, Cửa Tây, Cửa Nam, Cửa Bắc và Tứ trấn thành Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 07/11/2020, tại hội trường nhà khách Tỉnh uỷ Lạng Sơn, Hội Di sản văn hoá tỉnh phối hợp với Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học

Tin tức trong Tỉnh

Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 26 tháng 10 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND. Đây là cơ sở để xây dựng và lựa chọn các nhiệm vụ quỹ gen cho kế hoạch hằng năm nhằm bảo tồn nguồn gen, phát triển bền vững nguồn tài nguyên quý hiếm của Lạng Sơn.

Tin tức trong Tỉnh

Một số kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo. Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tin tức trong Tỉnh

Hội thảo khoa học về Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18/9/2020, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn”. Dự hội thảo có Lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức Hội, Hiệp Hội liên quan đến lĩnh vực Du lịch; Giảng viên khoa du lịch, Trường ĐH Thăng Long.

Tin tức trong Tỉnh

Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Với mục đích triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI

Tin tức trong Tỉnh

Kế hoạch thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND tổ chức thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 153-CTr/TU ngày 21/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Subscribe to Tin tức trong Tỉnh