Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong nhập khẩu, sản xuất, phân phối, lưu thông xăng dầu như gian lận về đo lường, không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Hiệu quả từ Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giai đoạn 2012 – 2020

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2020” được triển khai với mục tiêu tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng (NSCL) và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

Kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL về công tác đo lường (20/01/1950-20/01/2021

Cách đây 71 năm, ngày 20/01/1950, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra đầy cam go và ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 08/SL ban hành đơn vị đo lường hợp pháp, trong đó quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét - là hệ đo lường khoa học và tiên tiến trên thế giới lúc bấy giờ. Đây là văn bản Luật pháp đầu tiên về đo lường của chính quyền cách mạng nước ta.

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa

Ngày 15/12/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với Trung tâm đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa.

Công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với các đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2

Từ ngày 24 đến ngày 30/11/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Thành phố Lạng Sơn tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường đối với 02 đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động giao dịch thương mại

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn bàn giao Cân đối chứng thay thế và Biển hướng dẫn sử dụng Cân đối chứng cho Ban Quản lý các Chợ trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn

Ngày 23/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bàn giao Cân đối chứng thay thế và biển hướng dẫn sử dụng cho Ban Quản lý các Chợ trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn

Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

Ngày 16/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị năm 2020

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xác định hiện trạng của cột đo xăng dầu

Ngày 19/10/2020, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, tiếp tục đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành kiểm tra xác định hiện trạng của cột đo xăng dầu số 1716 tại Cửa hàng xăng dầu - Công ty cổ phần Tuấn Đức Lạng Sơn

Khảo sát, kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa đối với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 06/10 đến 08/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố tiến hành khảo sát, kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa đối với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lưu thông trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng

Kết quả kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Từ ngày 13/01/2020, đến ngày 13/02/2020, đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN, phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế - Hạ tầng các huyện đã tiến hành kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP

Thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020”.

Kết quả Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với Đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 18-22/11/2019, Đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị đang quản lý, sử dụng đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Kết quả Kiểm tra nhà nước về ghi nhãn hàng hoá, chất lượng sản phẩm hàng hoá sau công bố

Từ ngày 25/11 đến 28/11/2019 Đoàn Kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra nhà nước về ghi nhãn hàng hoá, chất lượng sản phẩm hàng hoá sau công bố tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Subscribe to Công tác tiêu chuẩn ĐLCL