Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn bàn giao Cân đối chứng thay thế và Biển hướng dẫn sử dụng Cân đối chứng cho Ban Quản lý các Chợ trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn

Ngày 23/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bàn giao Cân đối chứng thay thế và biển hướng dẫn sử dụng cho Ban Quản lý các Chợ trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn

Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

Ngày 16/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị năm 2020

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xác định hiện trạng của cột đo xăng dầu

Ngày 19/10/2020, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, tiếp tục đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành kiểm tra xác định hiện trạng của cột đo xăng dầu số 1716 tại Cửa hàng xăng dầu - Công ty cổ phần Tuấn Đức Lạng Sơn

Khảo sát, kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa đối với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 06/10 đến 08/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố tiến hành khảo sát, kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa đối với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lưu thông trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng

Kết quả kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Từ ngày 13/01/2020, đến ngày 13/02/2020, đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN, phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế - Hạ tầng các huyện đã tiến hành kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP

Thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020”.

Kết quả Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với Đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 18-22/11/2019, Đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị đang quản lý, sử dụng đồng hồ đo nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Kết quả Kiểm tra nhà nước về ghi nhãn hàng hoá, chất lượng sản phẩm hàng hoá sau công bố

Từ ngày 25/11 đến 28/11/2019 Đoàn Kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sản phẩm tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra nhà nước về ghi nhãn hàng hoá, chất lượng sản phẩm hàng hoá sau công bố tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trong kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ

Thời gian qua, tình trạng gian lận tuổi vàng diễn ra khá phổ biến trên thị trường cả nước nói chung, thực trạng này không chỉ làm thiệt hại đến người tiêu dùng, mà còn khiến cho những doanh nghiệp gia công, chế tác đúng tuổi vàng, có phí gia công cao rất khó cạnh tranh với các tiệm vàng nhỏ lẻ chế tác vàng thấp tuổi để hạ phí gia công.

Hướng tới Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2019: Tiêu chuẩn video tạo lập sân khấu toàn cầu

Ngày 14/10 hằng năm được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với mục tiêu đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn quốc tế.

Hội nghị truyên truyền, phổ biến văn bản về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại huyện Chi Lăng

Nhằm triển khai có hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn các huyện, xã, thị trấn và để trao đổi kinh nghiệm, biện pháp quản lý về chất lượng, đo lường, ghi nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh, ngày 21/8/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch thực hiện Đề án về tăng cường hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo hướng dẫn, phổ biến mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương

Ngày 26/7/2019, tại Hải Phòng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo hướng dẫn, phổ biến mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.

Sản xất na quả theo tiêu chuẩn GlobalGAP và tiêu chuẩn VietGap tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/7/2019, cơ quan thường trực Ban điều hành Dự án Năng suất và chất lượng tỉnh Lạng Sơn (Viết tắt là BĐH Dự án), Sở Khoa học và Công nghệ, đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã Cai Kinh, Hòa Lạc thuộc huyện Hữu Lũng để triển khai Dự án Năng suất và chất lượng tại Hợp tác xã Cai Kinh và Hợp tác xã Hòa Lạc, thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BĐH ngày 27/02/2019 của BĐH Dự án.

Từ ngày 01/7/2019 cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả

Ngày 07/5/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Công văn số 1216/TĐC-ĐL về việc thực hiện quy định Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó ngày 15/6/2018, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã ký ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kể từ ngày 01/7/2019 cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu.

Subscribe to Công tác tiêu chuẩn ĐLCL