Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2021

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm làm “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”.

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Danh mục dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thực hiện từ năm 2021

Ngày 25/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 thực hiện từ năm 2021.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ nă

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021

Lạng Sơn phấn đấu xác lập 04 Chỉ dẫn địa lý, 20 Nhãn hiệu tập thể trong giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hỗ trợ xác lập và phát triển tài sản trí tuệ cho 19 sản phẩm nông sản đặc sản. Tính đến thời điểm hiện tại, Lạng Sơn đã có 02 chỉ dẫn địa lý (Hoa hồi Lạng Sơn, Hồng Bảo Lâm); 02 Nhãn hiệu chứng nhận (Na Chi Lăng, Rau Lạng Sơn); 22 Nhãn hiệu tập thể (Rượu Mẫu Sơn, Quýt vàng Bắc Sơn, Thạch đen Tràng Định, Trám đen Văn Quan….).

Quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay

Trong các bài trước, Cục Sở hữu trí tuệ đã có những giải đáp và hướng dẫn chung về Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (gọi tắt là Thỏa ước La Hay) và hướng dẫn chi tiết về cách thức chuẩn bị hồ sơ đơn cũng như cách thức nộp đơn theo Thỏa ước La Hay.

Nghiệm thu dự án xây dựng NHTT Thanh long Bình Gia

Ngày 24/12/2020, Hội đồng khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Thanh long Bình Gia” cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Hội thảo lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể hoa đào Lạng Sơn

Ngày 17/10/2020, Hội Làm vườn tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể dự án: “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào Lạng Sơn” thuộc Đề án Bảo tồn, phát triển giá trị cây đào và tổ chức Lễ hội hoa đào Xứ Lạng. Dự hội thảo có Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đại diện hội làm vườn, hội nông dân và một số chủ hộ sản xuất kinh doanh hoa đào.

Huyện Bình Gia tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia

Ngày 16/9/2020, UBND huyện Bình Gia tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện, lãnh đạo và nhân dân trồng Thanh long tiêu biểu các xã, thị trấn.

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn”

Ngày 7/8/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn” thuộc Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức lễ hội hoa đào Xứ Lạng đã tiến hành họp xem xét 02 hồ sơ đăng ký tuyển chọn.

Họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm rau của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 05/8/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 22/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án: "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm rau của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn thực hiện.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: "Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn"

Ngày 04/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: "Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn" do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Gia chủ trì thực hiện.

Subscribe to Công tác sở hữu trí tuệ