Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay

Trong các bài trước, Cục Sở hữu trí tuệ đã có những giải đáp và hướng dẫn chung về Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (gọi tắt là Thỏa ước La Hay) và hướng dẫn chi tiết về cách thức chuẩn bị hồ sơ đơn cũng như cách thức nộp đơn theo Thỏa ước La Hay.

Nghiệm thu dự án xây dựng NHTT Thanh long Bình Gia

Ngày 24/12/2020, Hội đồng khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Thanh long Bình Gia” cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Hội thảo lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể hoa đào Lạng Sơn

Ngày 17/10/2020, Hội Làm vườn tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể dự án: “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào Lạng Sơn” thuộc Đề án Bảo tồn, phát triển giá trị cây đào và tổ chức Lễ hội hoa đào Xứ Lạng. Dự hội thảo có Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đại diện hội làm vườn, hội nông dân và một số chủ hộ sản xuất kinh doanh hoa đào.

Huyện Bình Gia tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia

Ngày 16/9/2020, UBND huyện Bình Gia tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện, lãnh đạo và nhân dân trồng Thanh long tiêu biểu các xã, thị trấn.

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn”

Ngày 7/8/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn” thuộc Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức lễ hội hoa đào Xứ Lạng đã tiến hành họp xem xét 02 hồ sơ đăng ký tuyển chọn.

Họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm rau của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 05/8/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 22/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án: "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm rau của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn thực hiện.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: "Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn"

Ngày 04/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: "Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn" do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Gia chủ trì thực hiện.

Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến bảo quản sản phẩm Thanh long và hướng dẫn kiến thức về sở hữu trí tuệ, quản lý Nhãn hiệu Tập thể Thanh long Bình Gia

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại nhà Văn hóa thị trấn Bình Gia, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) huyện Bình Gia đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến bảo quản sản phẩm Thanh long và hướng dẫn kiến thức về sở hữu trí tuệ, quản lý Nhãn hiệu Tập thể Thanh long Bình Gia.

Thông báo Tuyển chọn tổ chức chủ trì dự án: Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn thuộc Đề án bảo tồn phát triển giá trị cây Đào và tổ chức lễ hội hoa đào Xứ Lạng

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Xây dựng Nhãn hiệu tập thể "Thanh Long Bình Gia" góp phần thúc đẩy gia tăng giá trị đối với sản phẩm Thanh Long của huyện Bình Gia

Dự án xây dựng Nhãn hiệu tập thể "Thanh Long Bình Gia" đang trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 69/QĐ-SKHCN ngày 11/6/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020.

Subscribe to Công tác sở hữu trí tuệ