Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 27/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn" do cơ quan chủ trì đề tài là Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả thực hiện.

Toàn cảnh Hội đồng khoa học

Thay mặt nhóm triển khai dự án, Kỹ sư Lương Thành Chung - Chủ nhiện đề tài đã báo cáo tóm tắt quá trình triển khai trong 36 tháng (từ tháng 4/2018 -3/2021). Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và bằng phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến kết quả của đề tài đạt được là: Nghiên cứu được giai đoạn biến đổi mạnh mẽ về sinh lý của quả na là 85 ngày từ thời điểm đậu quả, là cơ sở cẩn thiết để tác động các biện pháp kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian chín trên cây của quả na bằng phương pháp xử lý chế phẩm AVG (Retain); Xác định được chế độ công nghệ xử lý chế phẩm AVG (Retain) cho quả na bằng cách phun chế phẩm trên cây na ở thời điểm 85-90 ngày từ khi đậu quả với nồng độ 0,83 g/lít và lượng dung dịch là 3 lít/cây giúp kéo dài thời gian chín trên cây cho quả na từ 9-10 ngày, tăng năng suất, chất lượng quả so với không xử lý Retain. Đồng thời việc phun xử lý chế phẩm còn tăng khả năng bảo quản na sau khi thu hoạch thêm 3-4 ngày so với thông thường; Đề tài đã xây dựng được mô hình ứng dụng chế phẩm AVG (Retain) với quy mô 1ha tại thôn Thanh Quán, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng đã cho kết quả tốt, tăng hiệu quả kinh tế cho người dân trồng na; Xây dựng 01 bộ tài liệu kỹ thuật tập huấn cho 50 học viên tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng về kỹ thuật ứng dụng chế phẩm AVG (Retain). Nâng cao hiểu biết của người dân về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ quả na.

Hội đồng đã đánh giá cao kết quả của đề tài và cho rằng đây là hướng đi mới trong sản xuất sản phẩm na, giải quyết một phần hiện tượng dễ chín của na, thuận lợi cho khâu bảo quản và vận chuyển, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ sản phẩm quả Na tại Lạng Sơn. Đề tài được Hội đồng khoa học thống nhất đánh giá, nghiệm thu đạt yêu cầu.

      Đỗ Phương Anh