Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về định giá công nghệ, tài sản trí tuệ

Từ ngày 8/4/2021 đến 9/4/2021, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về định giá công nghệ, tài sản trí tuệ tại Hà Nội cho cán bộ một số Sở KH&CN địa phương khu vực phía Bắc.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\anh 2.jpg

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tham dự vào chủ trì có TS. Trần Hậu Ngọc, Viện trưởng TS. Trịnh Minh Tâm, Phó Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.

Khóa đào tạo được tổ chức với mục đích phổ biến, cập nhật kiến thức về các văn bản pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá; định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ hiện nay; Thực tiễn hoạt động định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ ở Việt Nam; Các cách tiếp cận định giá công nghệ, tài sản trí tuệ. Bên cạch đó còn giúp học viên trang bị kỹ năng thực hành triển khai định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ trong trường hợp giả định cụ thể.

Một số nội dung chính gồm: Cập nhật kiến thức về pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ; những quy định pháp lý về phương pháp định giá và quy định về tổ chức và điều kiện hoạt động. Trong đó, quy định về phương pháp định giá được thể hiện trong một số văn bản pháp luật như: Luật giá 11/2012/QH13; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 06/2014/TT-BTC ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13; Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC giữa Bộ KH&CN và Bộ Tài chính quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư 10/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Trong quá trình học tập, các học viên đã được thảo luận trao đổi và làm các bài tập một cách tích cực, sôi nổi. Kết thúc khóa học, các học viên đã được trao giấy chứng nhận của Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.

                                                                                  Hoàng Thị Hiên