Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp 04 Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2021

Ngày 06/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng sơn đã tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2021 đối với 04 đề xuất sau: (1) Công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (2) Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh của lực lượng Công an Lạng Sơn trong tình hình mới; (3) Nhận diện đấu tranh, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn hiện nay; (4) Nghiên cứu, ứng dụng triển khai kỹ thuật điều trị tán sỏi đường mật bằng laser qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Description: Hoi dong XDNV dot 2_2021.jpg

Hội đồng họp tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN

Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xem xét theo các tiêu chí: Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, định hướng phát triển của các ngành, của các địa phương và tình hình thực tiễn của đơn vị; đồng thời có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương; phải gắn với đơn vị tiếp nhận, chuyển giao cụ thể. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích tên, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất, đặt hàng thực hiện đợt 2 năm 2021.

Kết quả, các Hội đồng đã thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt đặt hàng 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2021./.

Trần Bảo Ngọc

Post type
Hot