Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Submitted by on 15 September 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
02/QĐ-BTC
Ngày ban hành
Ngày ban hành