Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất vàn sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 06/01/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất vàn sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn". Tiến sĩ Vũ Văn Thu, Phó Trưởng bộ môn Bảo quản Lâm sản, Viện Nghiên cứu công nghiệp Rừng làm chủ nhiệm đề tài.

Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

     Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên trong hội đồng lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét, trao đổi, góp ý cho đề tài. Hội đồng đánh giá đề tài đã thực hiện đầy đủ nội dung nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đã đề ra, cụ thể: Đánh giá được khả năng thẩm thấu vật liệu nano vào gỗ thông mã vĩ; Xác định được thông số công nghệ hợp lý cho quá trình biến tính gỗ thông mã vĩ bằng phương pháp tẩm chân không áp lực với dung dịch nano SiO2 trên nền nhựa ABS. Đồng thời, đề xuất được 02 quy trình công nghệ sản xuất ván sàn từ gỗ thông Mã Vĩ không áp dụng bảo quản tạm thời chỉ xử lý biến tính nano và kỹ thuật sản xuất ván sàn từ gỗ thông mã vĩ kết hợp với kỹ thuật bảo quản tạm thời và xử lý biến tính nano SiO2. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành sản xuất thử nghiệm 1m³ gỗ ván sàn, độ bền cơ học của ván sàn sau biến tính so với  mẫu gỗ không tẩm tăng 36% thông qua các tính chất: độ mài mòn, độ cứng tĩnh, modul đàn hồi, độ bền uốn tính, độc trương nở, độ chống hút nước.

          Kết quả của đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, có khả năng chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề tài đã được Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu đạt yêu cầu. Đồng thời, để hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho công tác quản lý, Hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo tổng kết trên cơ sở các ý kiến góp ý của Hội đồng.

Lộc Mỹ Ngân